تاریخ : چهارشنبه, ۴ خرداد , ۱۴۰۱ 24 شوال 1443 Wednesday, 25 May , 2022

فرهنگی Archives - ایراس

راه اندازی خطوط هوایی بین ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی

راه اندازی خطوط هوایی بین ایران و جمهوری سوسیالیستی شوروی

مقامات دولت ایران در پی تأسیس خطوط هوایی مناسبی بودند که به لحاظ خدمات حمل و نقل پستی و مسافری، برای کشور نیز مزایایی داشته باشد. بدین منظور در آغاز، امتیاز خدمات هوایی داخلی ایران به شرکت آلمانی یونکرس داده شد. شرکت یونکرس اولین خط خود را در فوریه ۱۹۲۷ / اسفند ۱۳۰۵، و دومین خط را در ماه مارس تأسیس کرد. در نوامبر همان سال، دولت شوروی نیز با این شرکت پیمانی منعقد کرد که به موجب آن از ۱ مه ۱۹۲۷ / ۱۰ اردیبهشت ۱۳۰۶، یک خط هوایی منظم بین مسکو و تهران ارتباطی پستی هوایی میان این دو پایتخت برقرار می کرد.

ورود سفیر شوروی به ایران برای برقراری روابط دیپلماتیک

ورود سفیر شوروی به ایران برای برقراری روابط دیپلماتیک

آقای رتشتین با همراهانش به عنوان نماینده مختار شوروی در ایران از مسکو به گراستووسك و سپس به بادکوبه عازم، ۱۷ فروردین ۱۳۰۰ وارد باجگیران، سرحد شمال شرق ایران شد از آنجا به قوچان آمده و به واسطه بسته بودن راه روز ۲۱ وارد مشهد و ۵ اردیبهشت وارد طهران شد.

تجاوز اتباع شوروی به خاک ایران و غارت محصولات زارعان ایرانی

تجاوز اتباع شوروی به خاک ایران و غارت محصولات زارعان ایرانی

نامه وزارت جنگ، اركان حرب كل قشون، ۱۸ فروردین ۱۳۰۹، نمره ۲۶۰

نامه اعتراضی اهالی سرحدی ایران  درباب تعدی ماموران دولت شوروی

نامه اعتراضی اهالی سرحدی ایران درباب تعدی ماموران دولت شوروی

عريضه جمعی از اهالی سرحد پیله سوار / ۲ اسفند ۱۳۰۵

آزادی تجار ایرانی زندانی در شوروی با اقدامات وزارت امور خارجه

آزادی تجار ایرانی زندانی در شوروی با اقدامات وزارت امور خارجه

از جمله تنگناهایی که برای بازرگانان ایران، با توجه به سیاست های اقتصادی شوروی در مسکو پیش آمد، این بود که به سبب مقررات جدید تجارتی، همه آنها مجبور شدند کارهای خود را به سرعت سروسامان دهند و به ایران بازگردند.

ممانعت دولت شوروی از ورود کالاهای ایران به خاک این کشور

ممانعت دولت شوروی از ورود کالاهای ایران به خاک این کشور

مقامات دولت شوروی برای حل پاره ای از مشکلات اقتصادی خود، تصمیم گرفتند در تجارت خارجی خود تغییراتی ایجاد کنند یکی از آن تغییرات راهکاری برای حفظ ارزش چرونس cervonets، (واحد پول روسیه و معادل با ده روبل) بود و براساس سیاستی کلی قرار شد ورود بیشتر کالاهای تجارتی افغانستان، ترکیه و ایران به شوروی محدود یا ممنوع شود.

اعتراض تجار ایرانی به نحوه عملکرد شرکتهای تجاری شوروی در شمال ایران

اعتراض تجار ایرانی به نحوه عملکرد شرکتهای تجاری شوروی در شمال ایران

در روز ۸ اردیبهشت ۱۳۰۴، هیئت تجار ارومیهنامه ای اعتراضی به رضاخان سردار سید الوزرا نوشتند.

نارضایتی دولت ایران از برنامه تجارت خارجی دولت شوروری

نارضایتی دولت ایران از برنامه تجارت خارجی دولت شوروری

روابط جدید اقتصادی شوروری با ملل شرقی علل الخصوص دولت ایران بیشتر به جای اینکه بر پایه نیازهای ناسیونالیسم نوپای ایران استوار باشد، بر پایه قدرت و نیاز اقتصادی حکومت شوروی استوار بود.

طرح جامع سیاست اقتصادی شوروی درباب ایران

طرح جامع سیاست اقتصادی شوروی درباب ایران

پطروفسکی، سفیر اتحاد شوروی در تهران، در اکتبر ۱۹۳۱ / مهر ۱۰ در باب روابط تجاری ایران و شوروی اظهار داشت: ایران در واقع فقط از بخشهایی تشکیل شده است و این قسمت کاملا به روسیه متکی است.