سیدرضا میرمحمدی
روابط مسکو و واشنگتن زیر سایه یک ادعا
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۲

روابط مسکو و واشنگتن زیر سایه یک ادعا

سیدرضا میرمحمدی: از زمان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا تاکنون، ترامپ و پوتین به اشکال مختلف چراغ سبز هایی به همدیگر نشان داده و تمایل دارند دو کشور بهتر از گذشته با یکدیگر تعامل داشته باشند. ولی ابعاد مسئله آنقدر گسترده و در عین حال پیچیده است که باید منتظر گذشت زمان بود تا واقعیت ها بصورت شفاف ...