دکتر حمید زنگنه
ده دستاورد دومین نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، آذربایجان و روسیه
۱۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۲

حمید زنگنه

ده دستاورد دومین نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، آذربایجان و روسیه

پس از برگزاری اولین نشست سه جانبه رییس جمهوری اسلامی ایران، رییس جمهوری آذربایجان و رییس جمهور فدراسیون روسیه که مردادماه 1395 در باکو برگزار شد، تهران برای میزبانی دومین دور این نشست اعلام آمادگی نمود. با رایزنی های انجام شده، در نهایت برای برگزاری نشست دوم در روز 10 آبان 1396 در تهران موافقت شد. این ...