دکتر داوود کیانی
Davood Kiani, Assistant Professor of Islamic Azad University, is First Deputy Director at The IRAS Institute.
Contact him via: Kiani@iras.ir
آسيب‌شناسي روابط ايران و روسيه
۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۸

دکتر داوود کیانی

آسيب‌شناسي روابط ايران و روسيه

ایراس - مقدمه: روابط خارجي تهران و مسكو، از جمله موضوعاتي است كه در مورد آن تحليل‌ها و ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد. از آنجا كه در فرايند مطالعه و شناخت ماهيت اين روابط، نكات مبهم و گاه متعارض و ناهمسو وجود دارد، تنظيم چارچوب يا مدل نظري منسجم براي اين منظور قدري دشوار به نظر مي‌رسد. شايد،...