موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين آرشیو دوماهنامه ایراس :: نسخه کامل http://www.iras.ir/fa/publication/monthly Wed, 15 Jul 2020 23:43:04 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Wed, 15 Jul 2020 23:43:04 GMT آرشیو دوماهنامه ایراس 60 دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1189/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 10، ارديبهشت 1385 ==============================================    رفتار روسيه در مساله هسته اي ايران؛ مصاحبه خبرگزاري آفتاب با دكتر مهدي سنايي ص 1 مشاهده متن     [HTML]          نگرش استراتژيك در روسيه امروز دكتر فرهاد كُليني   ص 4 مشاهده متن     [HTML]          مساله هويت ملي در روسيه امروز دكتر جهانگير كرمي    ص 6 مشاهده متن     [HTML]          گرايش هاي اسلامي آسياي مركزي دكتر مهدي سنايي   ص 8 مشاهده متن     [HTML]          تحولات سياسي در قرقيزستان ويكتوريا پانفيلوا*   ص 12 مشاهده متن     [HTML]          سرمايه گذاري اقتصادي در قرقيزستان * زويا پيلنكو نويسنده و كارشناس مستقل مسائل سياسي و ساكن بيشكك در قزاقستان   مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص 14 مشاهده متن     [HTML]          يهوديان در جمهوري آذربايجان مريم اميرشاه كرمي*    ص 18 مشاهده متن     [HTML]          نهادهاي فرهنگي يهودي آذربايجان يوسف محمودي    ص 20 مشاهده متن     [HTML]          تاريخ مشترك ايـران و اوستيـا م. ن. ايميليانوا*   مترجم: ترجمه و تلخيص: دكتر عليرضا عاملي ص 22 مشاهده متن     [HTML]          روابط روسيه و سازمان اوپك سيد رضي عمادي و محمدباقر راستگو   ص 25 مشاهده متن     [HTML]          كليساي ارتدوكس و قدرت دولت ص 28 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها و گزارش هاي خبري ص 35 مشاهده متن     [HTML]       ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 10:38:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1189/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1188/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 9، فروردين 1385 ----------------------------------------------------------------------------    روسيه و مساله عضويت در سازمان تجارت جهاني نگارنده: داوود كياني    ص 1 مشاهده متن     [HTML]          روسيه و آسياي مركزي در سند امنيت ملي آمريكا نگارنده: دكتر جهانگير كرمي    ص 3 مشاهده متن     [HTML]          نقش زنان در سياست كشورهاي آسياي مركزي مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص 5 مشاهده متن     [HTML]          نگاه جديد روسيه به جهان اسلام نگارنده: آرمان بيستوني    ص 7 مشاهده متن     [HTML]          مسائل سياسي و قومي در روسيه جديد نگارنده: بكير دمير  مترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص 10 مشاهده متن     [HTML]          فعاليت حزب التحرير در آسياي مركزي نگارنده: گول نوزا سايدازيموا  مترجم: مترجم: يوسف محمودي ص 16 مشاهده متن     [HTML]          مراكز مهم ايران شناسي در روسيه ص 18 مشاهده متن     [HTML]          نگاهي به كليساي ارتدوكس روسيه ص 21 مشاهده متن     [HTML]          صدر الشريعه و سنت فرهنگي تاجيكان نگارنده: قربانعلي ادريس اف   ص 27 مشاهده متن     [HTML]          انتظار در شعر امروز تاجيكستان نگارنده: علي رضا قزو   ص 30 مشاهده متن     [HTML]          معرفي كتاب ص 34 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها  ص 36     مشاهده متن     [HTML]   ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 10:26:15 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1188/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1187/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 8، اسفند 1384    تحولات آسياي مركزي در سال 1384 نگارنده: دكتر جهانگير كرمي    ص 1 مشاهده متن     [HTML]          روسيه و خاورميانه پس از صدام نگارنده: داوود كياني    ص 4 مشاهده متن     [HTML]          نوروز در منطقه آسياي مركزي نگارندگان: مولوده قاسم آو ا   ص 6 مشاهده متن     [HTML]          فرهنگ سغدي؛ فرهنگ ايراني در آسياي مركزي نگارنده: دكتر ماتئو كمپارتي1   مترجم: مترجم: حسين توسلي نژاد ص 9 مشاهده متن     [HTML]          وضعيت زبان روسي در منطقه آسياي مركزي تاليف: سينان اوگان  مترجم: ترجمه: جليل يعقوب زاده فرد ص 12 مشاهده متن     [HTML]          فرهنگ، ارزش هاي معنوي و آينده روسيه؛ مصاحبه با ميخائيل تاروسين مترجم: مترجم: مژگان صمدي ص 17 مشاهده متن     [HTML]          نگاهي به كليساي ارتدوكس در روسيه ص 23 مشاهده متن     [HTML]          معرفي كتاب داوود كياني   ص 28 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها و گزارش هاي خبري ص 31 مشاهده متن     [HTML]     ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 09:56:49 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1187/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1186/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 7، بهمن 1384    سخن نخست مهدي سنايي   ص 1 مشاهده متن     [HTML]          فضاي جديد تعاملات روسي ـ خاورميانه اي دكتر جهانگير كرمي   ص 2 مشاهده متن     [HTML]          فرصت هاي تازه در روابط ايران و ارمنستان ويكتوريا پانفيلوا   ص 6 مشاهده متن     [HTML]          سايه انرژي بر سر روابط مسكو ـ بروكسل داود كياني   ص 8 مشاهده متن     [HTML]          مذهب در آسياي مركزي: ديوان حكمت يسوي دكتر مهدي سنايي   ص 10 مشاهده متن     [HTML]          فعاليتهاي فرهنگي ـ اقتصادي آمريكا در منطقه پرويز قاسمي   ص 12 مشاهده متن     [HTML]          زبان روسي درآسياي مركزي و قفقاز سينان اوگان  مترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص 18 مشاهده متن     [HTML]          وضعيت مسلمانان روسيه ص 25 مشاهده متن     [HTML]          آغاز فعاليت مجلس اجتماعي در روسيه ص 28 مشاهده متن     [HTML]          تاسيس جامعه انتخاب دموكراتيك: تائيد بوش و سكوت اتحاديه اروپا مترجم: پرويز خويي ص 33 مشاهده متن     [HTML]          محلي گرايي در صحنه سياسي جمهوري آذربايجان علي آقا محمداوف  مترجم: مترجم: جليل يعقوب زاده فرد ص 33 مشاهده متن     [HTML]          سال روسيه در ارمنستان ص 40 مشاهده متن     [HTML]          معـرفـي كتـاب ص 42 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها و گزارش هاي خبري فرهنگ و جامعه ص 44 مشاهده متن     [HTML]         ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 09:40:47 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1186/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1185/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 6، دي 1384    سخن نخست مهدي سنايي   ص 1 مشاهده متن     [HTML]          طريقت يسويه در آسياي مركزي نگارنده: دكتر مهدي سنايي   ص 2 مشاهده متن     [HTML]          فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي بنياد سورس در منطقه نگارنده: پرويز قاسمي كارشناس آسياي مركزي و قفقاز    ص 5 مشاهده متن     [HTML]          آزاديهاي ديني در منطقه نگارنده: پرويز خويي كارشناس مسايل آسياي مركزي و قفقاز   ص 11 مشاهده متن     [HTML]          نگاهي به وضعيت مسلمانان روسيه ص 13 مشاهده متن     [HTML]          ايران شناسي و زبان فارسي در نووسيبريسك نگارنده: النا اينوزمتسوا دانشجوي رشته ايران شناسي در دانشگاه روابط بين المللي و منطقه شناسي نووسيبريسك   ص 18 مشاهده متن     [HTML]          امنيت انرژي در درياي خزر مجتبي دميرچي لو كارشناس مسايل درياي خزر   ص 21 مشاهده متن     [HTML]          سلاح گاز در دست ابرقدرت انرژي دكتر جهانگير كرمي   ص 27 مشاهده متن     [HTML]          محدوديت هاي انقلاب رنگي در تركمنستان نگارنده: عادل خاني ارشناس مسائل آسياي مركزي   ص 29 مشاهده متن     [HTML]          درخواست آمريكا براي پايگاه نظامي در آذربايجان نگارنده: حاتم جبارلي دانشجوي دكتراي روابط بين الملل دانشگاه غازي آنكارا   ص 33 مشاهده متن     [HTML]          معرفي كتاب ص 37 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها و گزارش هاي خبري ص 41 مشاهده متن     [HTML]       ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 09:25:37 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1185/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1184/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 5، دي 1384    سخن نخست مهدي سنايي   ص 1 مشاهده متن     [HTML]          مصوبات جديد دوماي روسيه و افزايش قدرت رئيس جمهور نگارنده: داوود كياني    ص 2 مشاهده متن     [HTML]          سرنوشت دموكراسي روسي پيوتر داتكويچ، ولاديمير پاپوف   مترجم: ترجمه: زهرا محمدي ص 5 مشاهده متن     [HTML]          آستي هاي ايراني زبان كامبال اف تاميرلان تايمورزايويچ  مترجم: مترجم: عليرضا عاملي ص 9 مشاهده متن     [HTML]          خروج نطاميان آمريكايي از ازبكستان يوسف محمودي    ص 16 مشاهده متن     [HTML]          مناسبات روسيه ـ ازبكستان و تاثير آن بر ساختار ژئوپولتيكي آسياي مركزي پرويز قاسمي   ص 19 مشاهده متن     [HTML]          ايران در اوراسيا: واقعيت هاي موجود و سطح بازي در نظام بين المللي امروز نگارنده: دكتر جهانگيركرمي   ص 22 مشاهده متن     [HTML]          بررسي مسيرهاي انتقال نفت و گاز حوزه درياي خزر نگارنده: ابوالفضل صدقي*   ص 25 مشاهده متن     [HTML]          معرفي كتاب ص 29 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها ـ گزارش ها ص 34 مشاهده متن     [HTML]       ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 08:51:49 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1184/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1183/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 4، آبان 1384    سخن نخست مهدي سنايي   ص 1 مشاهده متن     [HTML]          نشست قازان: آينده مبهم جامعه همسود و ضرورت تحول در ساختارهاي منطقه اي نگارنده: دكتر جهانگير كرمي   ص 2 مشاهده متن     [HTML]          تحليلي بر انتخابات پارلماني آذربايجان نويسنده: علي آدمي    ص 5 مشاهده متن     [HTML]          فعاليت هاي فرهنگي دولتهاي خارحي در آسياي مركزي نگارنده: محمدحسين عابديني كارشناس مسايل آسيا   ص 9 مشاهده متن     [HTML]          انديجان ، كارشي ـ خان آباد و تداوم تبليغات ضد آمريكايي در مطبوعات ازبكستان.. مترجم : پرويز قاسمي   ص 16 مشاهده متن     [HTML]          سال تمدن آريايي در تاجيكستان و رقابت ايدئولوژيها نگارنده: پولات شوزيمف  مترجم: مترجم: رامين قنبرپور ص 19 مشاهده متن     [HTML]          از گوام تا گزينه دموكراتيك مشترك المنافع نگارنده: دانيل لينوت  مترجم: مترجم: رامين قنبرپور ص 20 مشاهده متن     [HTML]          انتقال اولين گروه از پناهندگان ازبك به روماني ص 21   مشاهده متن     [HTML]    اهداف و دستاوردهاي سفر وزير امورخارجه آمريكا به كشورهاي آسياي مركزي و روسيه مترجم: ترجمه و تنظيم: پرويز قاسمي ص 25 مشاهده متن     [HTML]          معرفي كتاب «سياست خارجي روسيه: خودآگاهي و منافع ملي ص 29 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها ـ گزارش ها ص 31 مشاهده متن     [HTML]      ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Tue, 03 May 2016 08:35:52 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1183/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دوماهنامه ایراس، ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي http://www.iras.ir/fa/doc/article/1171/دوماهنامه-ایراس-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 3، شهريور 1384        همكاريهاي روسيه وچين وهند: امكانات و محدوديت هاي شكل گيري يك قطب جديد قدرت نگارنده: دكتر جهانگير كرمي    ص 1 مشاهده متن     [HTML]       روسيه و چالش گسترش ناتوبه شرق نگارنده: داوود كياني    ص 5 مشاهده متن     [HTML]          تهديد هاي واقعي يا فرضي: سازمان همكاري شانگهاي به عنوان تضمين كننده ثبات در آسياي مركزي.. نگارنده: ويكتوريا پانفيلوا  مترجم: مترجم:عليرضا عاملي ص 11 مشاهده متن     [HTML]          آيا روسيه به يك امپراتوري ملي گرا تبديل خواهد شد؟ نگارنده : اميل پين  مترجم: مترجم : رامين قنبرپور ص 15 مشاهده متن     [HTML]          استقرار نيروهاي آمريكا در آذربايجان نگارنده: طالع زياداف   مترجم: ترجمه و تلخيص: مجتبي دميرچي ص 21 مشاهده متن     [HTML]          نقطه عطف در روابط ايالات متحده و جمهوري آذربايجان نگارنده: ريچارد گيراگوسيان  مترجم: مترجم:علي آدمي ص 23 مشاهده متن     [HTML]          رويدادها وگزارش هاي خبري ص 26 مشاهده متن     [HTML]       ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Sun, 24 Apr 2016 07:53:23 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1171/دوماهنامه-ایراس-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي نقطه عطف در روابط آذربايجان ـ آمريکا http://www.iras.ir/fa/doc/article/1170/نقطه-عطف-روابط-آذربايجان-آمريکا ایراس: ديدار کاری از واشنگتن که هفته گذشته توسط المار ممديارف وزير امور خارجه آذربايجان، صورت گرفت، را مي توان   نقطه عطفي در روابط دو کشور دانست كه ميتواند نمايانگر بعضی از نقاط تحول در روابط دو جانبه آمريکا و آذربايجان باشد. در ادامه سياستگذاريهای آمريکا روابطی که سابقاً پويا خوانده مي شد، در ماه های اخير کاملا تغيير کرده است، اين تغييرات از يک سری تحولات خارجی، که ناشی از فشار حرکت های انقلابی موسوم به انقلابهای رنگين  هستند، نشأت گرفته است يعنی  انقلاب هايی که در چندين ايالت شوروی سابق براي تأکيد بر اهميت دموکراتیزه شدن، به عنوان  اولویت استراتژی  دومين دوره حکومت بوش  رخ داده اند. تغيير در روابط آمريکا و آذربايجان همچنین متأثر از ملاحظات داخلی، به ويژه انتخابات پارلمانی 6 نوامبر آذربایجان بوده است.   آمريکا در برابر امواج تغييرات دموکراتيک و مواجهه با فشاری جديد برای امنيت و آزادی و بيطرفانه بودن انتخابات در کشورهای گرجستان و اکراين و اخيراً در قرقيزستان و آذربايجان بر آن شد تا به منظور بالا بردن معيارهای دموکراتيک برای نزديک شدن به آذربايجان، تصميم جديدی اتّخاذ کند. ضرورت بهبود معيارهاي انتخاباتی در آذربايجان که در ماه های اخير، مکرراً توسط شوراي اروپا و سازمان همكاري و امنیت اروپا(OSCE) مورد تأکيد قرار گرفته است،  دوباره در خلال بازديد ماه اخير از باکو توسط مادلين آلبرايت وزير سابق امور خارجه آمريکا و همچنين معاون فعلي وزارت آمريكا  بر آن تأكيد شد.  اما تأکيد واشنگتن بر دموکراتيک شدن آذربايجان ريشه هاي عميقتری دارد. آمريکا به دموکراتیزه شدن به عنوان يک الزام برای دستیابی به امنيت پايدار داخلی و  منطقه اي مي نگرد و همچنين آن را ابزاری جديد برای مبارزه جهانی با تروريسم مي داند. درنتيجه اولویت فوق برای انتخابات دموکراتيک در آذربايجان، استانداردهای دموکراسی حکومت الهام علي اف تا حد زیادی ارتقا يافته است، با اين حال مقدمه چيني هاي انجام شده براي انتخابات نتوانسته است توقعات جامعه بين المللي وگروههاي مخالف آذربايجان را برآورده سازد. اصلاحات انتخاباتی با نقصهايی در هر دو قسمت ترکيب کميسيون های انتخاباتی و نظارت برنامه ريزی شده بر صندوق های آراء، همراه بوده است. پيام اصلی اظهارات ممديارف با همتای آمريکائيش در اين زمان حاکی از نااميدی آمريکا از تدارک مقدمات انتخابات بود. البته اين امر درسی برای سایر کشورها نيز مي باشد، برای ارمنستان همسايه که با انتخابات دوسال آتی خويش مواجه است و همچنين برای گرجستان که انقلاب سرخش بوسيله ديدار رياست جمهوری آمريکا و کمکهای این کشور در تحت فشار قرار دادن روسيه برای عقب کشاندن سربازانش از مرز های گرجستان پاداش داده شد. ولی اخيراً گرجستان کميسيون مرکزی انتخابات را ايجاد کرده است که به طور کامل تحت کنترل حامیان حزب حاکم قرار دارد، اما استاندارد های پيشرفته تر و انتظارات بيشتری مورد انتظار مي باشد. علاوه بر این، تأمل درمورد توافق قريب الوقوع ارتش آمريکا بر حضور در آذزبایجان، به طور گسترده اي بر ديدار ممّد يارف سايه انداخته بود. اين تأمل به طور گسترده اي در پی تقاضای اخير رئيس جمهور ازبکستان، اسلام کريمف برای تعطیلی پايگاه هوائی امریکا در کرشی ـ خاناباد ظرف مدت 6ماه تقویت می شد. کمبود يک پايگاه هوائی در ازبکستان بوسيله کارشناسان آمريکائی به عنوان يک ضرورت ديده شده است،  ضمن آنكه قابليتهای عملياتی نظامی در همسايگی افغانستان  لزوم گشودن يک پايگاه هوائی تازه در آذربايجان را نیز  ايجاب مي کند. زمانی درستی اين ديدگاه را به خوبی در مي یابيم که به اهميت راهرو هوايی “قفقاز جنوبي” به عنوان خط مهم و حياتی بين نيروهای ائتلاف در افغانستان و پايگاه ها در اروپا نگريسته شود. اين کاستی با نگرشی سطحی به طبيعت عملياتهای نظامی آمریکا و حضور در آذربايجان دريافته مي شود. جايی که محدوديت های عملياتی هواپيماها و نيازشان به سوختگيری مجدّد و مسير مستقيم از آذربايجان تا افغانستان وجود پايگاه را  اقتضا مي کند. با وجود گزارش هائی که حکايت از تركيب جديد ارتش آمريکا در آذربايجان مي کند ولی در واقع همان عمليات مهم نظامی که حداقل برای 3 سال به طول خواهد انجاميد اجرا مي شود. اين عمليات از دو بخش تشکيل مي شود. بخش اول  ايجاد "گارد خزر"بود، که آذربايجان و قزّاقستان را  در بر مي گيرد و بر  روابط دريايی و امنيت مرز ها در دريای خزر تمرکزمي کند. گارد خزر محدوده های عملياتی دفاعی مشتمل بر  مراقبت از حريم هوائی خزر، مرزها، و کشتيرانی را تحت نظردارد. اين گارد به تقويت هماهنگی و همکاری گسترده تر آذربايجان با قزّاقستان در گسترش همکاريهای هسته اي متقابل می پردازد. اين تلاشها با یک برنامه 20 ميليون دلاری تقويت شد، اين برنامه در جولای 2004 بوسيله آژانس دفاعی کاهش تهديد آمریکا، برای آموزش گارد دريائی آذربايجان به اجرا در آمد. همچنين آموزش های  اضافی و اقدامات مشترک توسط نيروی دريائی آمريکا برای 41 واحد ویژه  نظامی دريائی آذربایجان فراهم شده است. بخش دوّم ايجاد چندين "مناطق امنيتی مشارکتی" بود. تسهيلات تاکتيکی با سهم از پيش تعيين شده آمریکا که دسترسی هميشگی آمريکا را به اين مناطق فراهم بکند. اين مناطق نبايد مثل پايگاه های سنّتی پيشين که اجازه حضور دائمی نظامی آمريکا را نمي دهد يا آن را محدود مي سازد، باشد.  اين مناطق به منظور افزايش تحرک نيروهای نظامی آمريکا و مهمتر از آن تسهيل برنامه گسترش سلاح های هسته ای متقابل در طول مرز های جنوبی آذربايجان با ايران و مرز های شمالی با گرجستان و داغستان  طراحی شده است. در همين راستا آمريکا بايد به سرعت برای افزايش قدرت نظامی خود در اين منطقه برنامه ريزی کند، حضور نظامی آمريکا در آذربايجان احتمالاً در آينده  از مناطق امنيتی مشارکتی حال حاضر گسترده تر شده  و به پايگاه هاي عملياتی پيشرو توسعه می يابد. پايگاه هاي کشور ميزبان خواستار حضور نظامی محدود و توانمند در ميزبانی دوره اي نيروهای جایگزین مي باشند. اين سايتهای مذکور همچنین مي توانند به عنوان مراکزی برای آموزش های دو جانبه و منطقه ای محسوب شوند. بنابراين، زمانيکه مطلوبيت حضور دائمی و سنتي پايگاه های سنّتی نظامی در آذربايجان به طور جدّی محدود شده است، گسترش نيروهای عملياتی پيشرو مطلوب است. موضعگيری اخير معاون رئيس جمهوری آذربايجان نوروز ممدف دال بر آن است که آذربايجان پذيرای "پايگاه های نظامی آمريکا" نخواهد بود، اين گفته مي تواند به عنوان يک تفکيک معنايی مناسب و صحيح بين معنی "پايگاه" در مفهوم سنّتی آن و معنی" پايگاه های عملياتی پيشرو" تلقی شود. در عین حال با وجود اينکه مناسبات نظامی در موقعيت تجزيه و تحليل نهايی قرار گرفته ولی همکاری های نظامی آمريکا منوط به توانمندی آذربايجان در برخورداری از انتخابات آزاد و ايجاد استاندارد های سفت و سخت دموکراسی آمريکايی مي باشد.  امتناع جدی  مقامات آذربايجان به منظور اصلاح ترکیب کميسيونهای انتخابات و مخالفت آنها با نشانه گذاری رأی دهندگان به منظورکاهش تعداد برگزارکنندگان انتخابات، رئيس جمهور علي اف را بر آن داشت تا مجدداً در بيانيه اي تصريح کند که انتخابات، آزاد، عادلانه، و شفاف برگزار خواهد شد.  نگارنده: ریچارد گیراگوسیان مترجم:علي آدمي ماهنامه شماره 3- شهریور 1384   ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Sun, 24 Apr 2016 07:24:21 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1170/نقطه-عطف-روابط-آذربايجان-آمريکا استقرار نیروهای آمریکا در جمهوری آذربایجان؟ پاسخ متفاوت باکو و مسکو http://www.iras.ir/fa/doc/article/1169/استقرار-نیروهای-آمریکا-جمهوری-آذربایجان-پاسخ-متفاوت-باکو-مسکو ایراس: گزارشهای زیادی راجع به احتمال استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در جمهوری آذربایجان منتشر می شود.  در ماههای اخیر تعدادی از شخصیتهای سیاسی عالیرتبه آمریکا از جمله مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه سابق، پولا دوبریانسکی معاون وزارت امور خارجه در امور بین الملل و همینطور تعدادی از دیپلماتها و نمایندگان کنگره به جمهوری آذربایجان سفر کرده اند.  دوبریانسکی در سفر خود به باکو، پیام دعوت وزیر امور خارجه آمریکا را به المار محمدف وزیر امور خارجه آذربایجان تسلیم کرد. المار محمدف در اوایل اگوست به آمریکا سفر و با  رایس ملاقات نمود. توجه فزاینده وزارت خارجه آمریکا به آذربایجان تعجب آور نیست. زیرا دولت آمریکا بصورت فعال درصدد اطمینان از برگزاری آزاد و عادلانه انتخابات پارلمانی نوامبر است. علاوه بر آن پنتاگون به روابط خود با ارتش آذربایجان پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001  سرعت بخشیده  است. اما حضور فزاینده آمریکا در آذربایجان برخی از مسئولین این کشور را به هراس انداخته است. ریشه نگرانی آنها، حمایت آمریکا از "انقلابهای رنگین " است  که موجب ساقط شدن حکومتهای اوکراین، گرجستان و قرقیزستان گردید. حکومت آذربایجان نسبت به فعالتیهای برخی از سازمانهای غیر دولتی آمریکایی  مشهور به حمایت از احزاب مخالف آذربایجان، سوء ظن دارد.  نگرانی دیگر از عواقب استقرار احتمالی نیروهای آمریکایی در آذربایجان ناشی می شود. الهام علیف همانند سلف و پدر فقید خود سیاست توازن در روابط خارجی را دنبال کرده است که بر اساس آن با کارت منافع قدرتهای بزرگ در مقابل یکدیگر بازی کرده و در عین حال با همه این کشورها روابط بدون تعارض داشته است. با این وجود استقرار احتمالی پایگاههای نظامی با منافع دو قدرت منطقه ای دیگر یعنی ایران و روسیه در تعارض خواهد بود. اولویت دادن به یک قدرت در مقابل دیگری می تواند موجب تغییر در توازن ژئوپلتیکی منطقه گردد.  تحولی که حکومت آذربایجان به آن به مثابه یک عامل بی ثباتی می نگرد. باکو که خود را در وضعیتی نامناسب می بیند درصدد مانور کردن در فضای محدود موجود می باشد. هدف معاهده عدم تجاوز منعقده با ایران در مه 2005 ، جلوگیری از تخریب احتمالی روابط ایران - آذربایجان است که در صورت  استقرار پایگاههای آمریکا در آذربایجان می تواند صورت بگیرد. این معاهده استفاده کشورهای ثالث از پایگاههای نظامی هر یک از طرفها برای حمله به طرف مقابل را منع می کند. نکته مهمتر اینکه در عین حال که مقامات باکو بتدریج از واشنگتن فاصله می گیرند، حرکت برای نزدیکی  به مسکو را نیز آغاز کرده اند. روابط روسیه –آذربایجان در سالهای اخیر بهبود پیدا کرده و از ابتدای سال جاری توسعه پیدا کرده است. تعدادی از مسئولین عالیرتبه روسیه از جمله یلتسین رییس جمهور پیشین روسیه به باکو سفر کرده اند.  بعلاوه مسئولین آذربایجان، طرفدار تقویت نقش روسیه درانتخابات پارلمانی آتی هستند. تعدادی از روزنامه های مخالف عنوان می کنند گرم شدن روابط باکو و مسکو نتیجه اقدامات بازماندگان حکومت شوروی است که بدنبال حفظ پستهای خود در حکومت آذربایجان هستند.  این مسئولین، افرادی هستند که از افزایش حضور آمریکا در جنوب قفقاز احساس ناامنی کرده و با استفاده از اهرم روسیه در مقابل آمریکا بدنبال تامین منافع شخصی و ملی خود هستند. حتی رسوایی اخیر روسلان بشیراف رهبر یک سازمان جوانان مخالف و نمایش دریافت 2000 دلار از نمایندگان جنبش های دمکراتیک منتسب به ارمنستان و گرجستان در فیلم ویدئویی، نگرانی راجع به دخالت آمریکا را نمایان کرد. در این نوار ویدئویی بشیراف ادعا کرد که آمریکا- بطور اخص انستیتو ملی دمکراتیک (که آلبرایت رئیس آن است) – بدنبال زمینه چینی برای انقلاب رنگین در آذربایجان است. برخی در آذربایجان بر این باور هستند که سرویسهای امنیتی روسیه به همکاران آذربایجانی خود در فیلمبرداری مخفیانه از این ملاقات کمک کرده است که بعدها از آن برای بی اعتبار کردن علی کریم لی رهبر حزب اصلی مخالف استفاده شد.          همچنین گزارشهایی مبنی بر اینکه اگر آمریکا درخواستهای اصلی خود را تامین کند  و یا برای استقرار پایگاههای نظامی خود چراغ سبز بگیرد، از انقلاب رنگین در آذربایجان حمایت نخواهد کرد، وجود دارد. با این وجود حکومت آذربایجان درصدد گفتن "بله" به آمریکا نیست مگر اینکه آمریکا در حل مناقشه ارضی بین ارمنستان و آذربایجان در خصوص منطقه قره باغ، کمک اساسی نماید. علیرغم اینکه آمریکا یکی از روسای مشترک گروه مینسک سازمان همکاری و امنیت در اروپا (OSCE) است ولی بسیاری در آذربایجان معتقدند روسیه نقش اصلی را در حل این مناقشه قدیمی دارد.                                                           در هر حال نه اجابت و نه بی اعتنایی به خواستهای پنتاگون و رامسفلد خیلی راحت نیست.  عضویت آذربایجان در برنامه عمل مشارکت فردی ناتو(IPAP) می تواند حکومت آذربایجان را در رسیدن به راه حل مرضی الطرفین کمک کند. طرفها ممکن است به برخی توافقها نایل شوند که مجوزی برای استقرار کوتاه مدت نیروهای آمریکایی در آذربایجان باشد. با این وجود استقرار دایمی پایگاههای نظامی آمریکا در آذربایجان زیر سئوال باقی می ماند. به هر حال تشدید  رقابت ژئوپلتیک بین آمریکا و روسیه در جنوب قفقاز و تلاش آذربایجان برای مدارا کردن با هر دو تداوم خواهد یافت. سئوال اصلی این است که آیا حکومت آذربایجان قادر به ایجاد توازن بین منافع این دو کشور خواهد بود یا نه؟ و یا اینکه به سادگی برای یکی نسبت به  دیگری اولویت قایل خواهد شد؟ انتخاب دوم میتواند متضمن ریسکهای ژئوپلتیکی خاصی بوده و نتایج خطرناکی را برای آینده آذربایجان رقم بزند.   نگارنده: طالع زیاداف ترجمه و تلخیص: مجتبي دميرچي ماهنامه شماره 3- شهریور 1384   ]]> آرشیو دوماهنامه ایراس Sun, 24 Apr 2016 07:22:26 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/article/1169/استقرار-نیروهای-آمریکا-جمهوری-آذربایجان-پاسخ-متفاوت-باکو-مسکو