موسسه مطالعات ایران اوراسیا - آخرين عناوين http://www.iras.ir/ Tue, 11 Dec 2018 15:39:28 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal02/ch01_newsfeed_logo.gif تهیه شده توسط موسسه مطالعات ایران اوراسیا http://www.iras.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام موسسه مطالعات ایران اوراسیا آزاد است. Tue, 11 Dec 2018 15:39:28 GMT 60 اهمیت اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در باکو http://www.iras.ir/fa/doc/report/1720/اهمیت-اجلاس-سه-جانبه-سران-ایران-روسیه-جمهوری-آذربایجان-باکو نشست علمی ایراس با حضور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه و اعضای شورای علمی ایراس برگزار شد. اقای رحیم پور، مسائل مربوط به مسیرهای تجاری، خطوط انتقال انرژی و سایر همکاری های اقتصادی را یکی از موضوعات اصلی این اجلاس ذکر کرده و در کنار آن، با توجه به تحولات نوین و سریع منطقه ای، تقویت زمینه همکاری های چندجانبه برای پرداختن به این مسائل و تحولات را از اهم مباحث این نشست سه جانبه اعلام کرد. وی همچنین، تقویت و پیشبرد همکاری ها با جمهوری آذربایجان و نیز تعمیق روابط با فدراسیون روسیه، در پرتوی از تجارب همکاری های دوجانبه و چندجانبه گذشته و به منظور ارتقاء توان تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه اوراسیا را از اهداف این سفر برشمرد ... ابتکار اجلاس سه جانبه در این مقطع زمانی و با ترکیب مذکور، به مثابه یکی از نقاط عطف در روابط منطقه ای و دیپلماسی چندجانبه ایران محسوب شده، مسائل مورد توجه آن، عمدتا برآمده از مسائل غیر دوجانبه دانسته می شود ... ]]> Sat, 06 Aug 2016 08:35:24 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/1720/اهمیت-اجلاس-سه-جانبه-سران-ایران-روسیه-جمهوری-آذربایجان-باکو لزوم عضویت یا عدم عضویت در سازمان همکاری شانگهای http://www.iras.ir/fa/doc/report/1451/لزوم-عضویت-یا-عدم-سازمان-همکاری-شانگهای دکتر محسن شریعتی نیا: از همان ابتدای شکل گیری شانگهای برداشت مسلط چینی ها از همگرایی، ژئواکونومیک بود و نه ژئوپلتیک. با این حال فرصت همگرایی ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی را نباید بزرگنمایی کرد. حسن بهشتی پور: بهترین روش همکاری ایران با شانگهای در قالب عضویت ناظر است؛ عضویت ایران در شانگهای باید زمانی باشد که از ایران دعوت شود و این زمانی خواهد بود که ایران رشد اقتصادی با ثبات را تجربه کند. حمیدرضا انوری: صرف نظر از وجود سازمان همکاری های شانگهای در آسیای مرکزی، این منطقه به دلایلی، بیشترین زمینه های لازم را برای همگرایی با ایران دارد؛ ١. اشتراکات تاریخی فرهنگی، ٢. اشتراکات امنیتی. ولی کوزه گر کالجی: نکته مهم در رویکرد ایران به سازمان شانگهای، ابهام درباره رویکرد عملی سازمان همکاری شانگهای است؛ این نهاد در سطح اعلانی، یک سازمان برون گرا اما در سطح اعمالی یک سازمان درون گرا است. دکتر شوری: مشکل اصلی سازمان شانگهای این است که این سازمان معلق است. ساختار، کارد و اهداف سازمان شانگهای معلق است و هیچ چیز قطعی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی توان انتظار داشت کارکردی برای ایران داشته باشد. ]]> سازمان های منطقه ای Thu, 16 Jun 2016 15:38:59 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/1451/لزوم-عضویت-یا-عدم-سازمان-همکاری-شانگهای اوراسیای جدید؛ برمبنایی ژئواکونومیک یا ژئوپلیتیک؟ ؛ فئودور لوکیانف http://www.iras.ir/fa/doc/report/1191/اوراسیای-جدید-برمبنایی-ژئواکونومیک-یا-ژئوپلیتیک-فئودور-لوکیانف ]]> Thu, 05 May 2016 11:15:16 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/1191/اوراسیای-جدید-برمبنایی-ژئواکونومیک-یا-ژئوپلیتیک-فئودور-لوکیانف مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه؛ الکسی آنتوشین http://www.iras.ir/fa/doc/report/1057/مناسبات-روسیه-ایران-خاورمیانه-الکسی-آنتوشین ]]> Sat, 16 Apr 2016 18:21:05 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/1057/مناسبات-روسیه-ایران-خاورمیانه-الکسی-آنتوشین گزارش یازدهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا: مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه http://www.iras.ir/fa/doc/report/1000/گزارش-یازدهمین-کرسی-هم-اندیشی-حوزه-روسیه-اوراسیا-مرحله-جدید-روابط-اقتصادی-ایران ]]> روسیه و اروپای شرقی Wed, 06 Apr 2016 08:39:18 GMT http://www.iras.ir/fa/doc/report/1000/گزارش-یازدهمین-کرسی-هم-اندیشی-حوزه-روسیه-اوراسیا-مرحله-جدید-روابط-اقتصادی-ایران