• نبرد با دشمنی ترسناک تر از پوتین

    "کریستن کاریل" طی یادداشتی در فارین پالسی معتقد است فرهنگ فساد خطری است که به مراتب تهدیدی بزرگتر از پوتین برای اوکراین می باشد. آنچه در این یادداشت می خوانید تحلیل نویسنده زبده فارین پالسی است که می کوشد به نقل از برخی فعالین اجتماعی و اصلاح طلبان اوکراین از مسئله ای مهم در بطن معمای نجات این کشور سخن به میان آورد.