با سلام. خبرنامه مطالب منتشر شده در سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس/www.iras.ir) در بهمن و اسفند 1394 تقدیم حضور شده است.