موسسه مطالعات ایران اوراسیا 7 ارديبهشت 1399 ساعت 16:57 http://www.iras.ir/fa/doc/news/3898/معرفی-کتاب-دفتری-ایران -------------------------------------------------- عنوان : معرفی کتاب «دفتری برای ایران» -------------------------------------------------- متن : دفتری برای ایران؛ نامه های فارسی به ولادیمیر مینورسکی که در هفته اخیر توسط گودرز رشتیانی و با حمایت انتشارات بنیاد موقوفات افشار منتشر شده است شامل مکاتبات استادان، پژوهشگران و ایران شناسان عمدتاً ایرانی با ولادیمیر مینورسکی (1877- 1966م / 1255-1345 ﮬ.ش) ایران شناس برجستۀ سدۀ بیستم میلادی است. این دفتر بخش کوچک و در عین حال قسمت مهمی از گنجینۀ پژوهشی مینورسکی است که در سنت پترزبورگ روسیه نگهداری می شود و پیشتر فهرست کامل این آرشیو با عنوان فهرست تفصیلی گنجینۀ پژوهشی ولادیمیر مینورسکیبا همکاری ناهید عبدالتاجدینی منتشر شده است. ره آورد مینورسکی که توسط نشر هرمس در سال ۱۳۹۴ منتشر شد نیز به بررسی کارنامه علمی این ایران شناس برجسته می پردازد. یکی از مهمترین بخش های آرشیو مینورسکی مکاتبات دانشمندان از اقصی نقاط عالم و از زبانهای مختلف از جمله ناموران ایرانی است. مجموعه فارسی به تعداد 526 نامه است که همه آنها در کتاب حاضر منتشر شده اند. بیشترین تعداد (127 نامه) به علامه محمد قزوینی تعلق دارد و سیدحسن تقی زاده و دیگران در جایگاه های بعدی هستند. سیدحسن تقی زاده: 69 نامه؛ عباس اقبال آشتیانی: 25 نامه؛ سیدفخرالدین شادمان: 23 نامه؛ ایرج افشار: 20 نامه؛ احسان یارشاطر: 20 نامه؛ علی اصغر حکمت: 17 نامه؛ فرنگیس نمازی (شادمان): 17 نامه؛ رشید یاسمی: 13 نامه؛ مجتبی مینوی: 11 نامه؛ ذبیح اﷲ صفا: 10 نامه؛ غلامحسین مصاحب: 7 نامه؛ فریدون آدمیت: 6 نامه و... . انتشار مجموعۀ حاضر ضمن آنکه می تواند بسان گامی کوچک در توسعۀ مطالعات ایران شناسی (تاریخ، ادبیات، فرهنگ، هنر و زبان شناسی) و مبنایی برای مطالعات ثانویه باشد؛ در یک ارزیابی کلی از محتوای نامه ها، به خصوص نامه های علامه قزوینی، ایرج افشار، سیدحسن تقی زاده، مجتبی مینوی، عباس اقبال آشتیانی، عبدالحسین زرین کوب و... می توان بیشتر آنها را به مثابۀ یک گفت وگوی عمیق علمی مکتوب به شمار آورد که از هر سطر و بندشان، اطلاعات عمیقی می توان استخراج کرد؛ برخی از آنها نیز به تنهایی می توانند موضوع یک پژوهش مستقل قرار گیرند. به ویژه نامه های علامه قزوینی خصوصیات ممتازی دارند. این نامه ها علاوه بر ویژگی کمّی که بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند، از نظر کیفی و محتوای علمی نیز از غنای بسیار بالایی برخوردارند و پس از گذشت حدود یک سده، هنوز می توانند مرجع تحقیقات مربوط قرار گیرند. توضیح اسامی، معنی لغات و واژه ها، توضیح رویدادهای تاریخی، شرح جغرافیای تاریخی شهرها، شرح و تفسیر اشعار و کلمات پیچیده و ریشه یابی آنها، نقد متون و اشخاص تاریخی و ده ها مورد دیگر از مهمترین ویژگیهای این مکاتبات است. مینورسکی در سال 1919 از ایران به پاریس رفت و با علامه قزوینی آشنا شد و این آشنایی به دوستی عمیقی بدل گشت؛ روابطی که به تبادلات علمی هم کشانده شد و تا درگذشت قزوینی پایدار بود. از محتوای نامه ها چنین بر می آید که این دو، تا زمان اقامت مینورسکی در پاریس به مدت یک دهه دیدارهای نسبتاً منظم هفتگی داشتند و در مواردی نیز مرحوم عباس اقبال ضلع سوم این دیدارها بود. مینورسکی در دو مورد ویژه، از اطلاعات قزوینی بهره های وافر برده است. مورد اول هنگام نوشتن مقاله برایدائرةالمعارف اسلام(Encyclopedia of Islam) بود که در نامه های متعدد، ابهامات و پرسش های علمی خود را با قزوینی مطرح می کند (شاهسون، سنه، اقطاع، تفلیس، تبریز، تیول، قزاق و...) و او نیز با مراجعه به حافظه و یادداشتها و البته در موارد بسیار با رجوع به منابع و نسخ خطی خود یا کتابخانۀ ملی پاریس به صورت کاملاً موثق به پاسخگویی آنها می پردازد. از این رو ردپای علامه قزوینی را در بسیاری از یکصد مقالۀ مینورسکی برایدائرة المعارف اسلاممی توان مشاهده نمود. مورد دوم در فرایند ترجمۀحدود العالمبود. همانگونه که گفته شد این متن دارای اطلاعات منحصربه فرد جغرافیایی و در عین حال با محدودۀ جغرافیایی گسترده از چین و هند تا اروپای غربی است و با توجه به دشواری های خوانش متن و نیز اشتباهات کاتبان نسخه، اغلاط فراوانی به این متن وارد شده که که کار تصحیح آن نیاز به هم فکری گسترده داشت و چه کسی بهتر از قزوینی در اروپای آن روز می توانست مددکار مینورسکی باشد؟ از محتوای نامه ها چنین بر می آید، تعداد زیادی از جلسات هفتگی به خوانشحدود العالمتعلق داشته و به قدری این کار طول کشیده که در اواخر کار، قزوینی با کمال احترام به مینورسکی، اولتیماتومی به وی صادر کرده و خواستار پایان یافتن هر چه زودتر آن می شود. (نامه شماره 71 در مجموعه حاضر) از همین رو بود که مینورسکی با حق شناسی تمام، انتشار این کار سترگ را به علامه قزوینی تقدیم کرد تا قدردان همراهی ها و همفکری های او باشد. قزوینی چنان از این اقدام مینورسکی به وجد آمده بود که به وی نوشت: دوست عزیز معظّم محترم! ترجمه و تفسیر کتابحدودالعالمکه از نفایس شاهکارهای کتب جغرافیایی این عصر است و فی الواقع این مردۀ هزارساله را که مشحون از تصحیفات و تحریفات و اغلاط و اوهام نسّاخ جاهل بود، سرکار نفخ روح جدیدی در آن کرده به کلی احیاء کرده اید و اگر مؤلفش زنده می بود ابدالدهر ممنون و متشکر زحمات سرکار در تفسیر غوامض آن و حلّ مشکلات آن و توضیح مبهمات آن و تصحیح تصحیفات آن می شد، به خصوص این 12 نقشۀ بسیار بسیار متقن مضبوط دقیق را که بر آن افزوده اید فوق العاده به علم جغرافیا و تاریخ کمک نمایان و خدمت شایانی کرده اید. فشکر اﷲ مساعیکم الجمیله و جزاکم اﷲ عن العلم و اهله احسن الجزاء. فی الواقع ترجمه و احیاء این کتاب قبائی بود که درست بر بالای قامت شما دوخته بوده اند و هیچ کس دیگر گمان نمی کنم مطلقاً و اصلاً نه از مستشرقین و نه از جغرافییّن بدون استثناء، این خدمت عظیم به جغرافی از دستش ممکن نبود برآید در این عصر ما؛ زیرا که یا شخص عالم و فاضل و ادیب است ولی حسّ و طبع جغرافی که حسّ و طبع مخصوص است (مثل طبع شاعری و غیره) ندارد، یا جغرافیدان ماهر زبردستی است ولی فارسی و عربی نمی داند و از ترجمه های دست دوم استفاده می کند و حال این قبیل مؤلفین هم که معلوم است چگونه است، یا اگر هم [ص 2] بالفرض بعضی ازین شرایط در کسی اتفاقاً جمع باشد، آن پشتکار خستگی ناپذیر سرکار و آن حرص مفرط و ولع شدید سرکار به جمع معلومات از هر جا و هر کس که احتمال مساعدتی در او می دهد در اغلب مردم دنیا مفقود است، زیرا که حسّ انصاف و عدالت در آنها کم نموّ کرده و برعکس حس تکبر و غرور و از خود رضائی در منتهی درجۀ ممکنه در اغلب این عالم یا متعالم ها غالب است و با این صفات رذیله هیچ کار خوب علمی مفیدی کسی نمی تواند انجام بدهد. فی الواقع هرچه نظر می افکنم زحمات فوق العاده که در ترتیب و تفسیر و تبویب و تهذیب و تنقیح این کتاب به خود هموار کرده اید انسان را مبهوت می کند و جز کسی که دارای همّت بسیار بسیار عالی در طلب علم باشد تحمل این همه اتعاب و زحمات و تنقیب و جدّ و جهد برای او میسر نیست و نخواهد بود، متّعنا اﷲ بطول بقائکم. دیگر چه بگویم از کمال امتنان و اقصی درجه سپاسگزاری و تشکر قلبی صمیمی خود که این کتاب بدیع نفیس شاهکار علم و فضل را به وجود نالایق حقیر فقیر کثیرالتقصیری مثل این بنده اهدا فرموده اید. بواﷲ العلّی العظیم در تمام مدت عمر خود این قدر خودم را شرمنده و خجلت زده و هم در عین حال در نهایت درجه خوشوقت و سعید ندیده بودم و من هرچه فکر می کنم جز بعضی اوقات بعضی [ص 3] کمک های بسیار بسیار جزئی دوستانه که معمولی و طبیعی است مابین هر دو آشنا و دوستی، هیچ کار مهم و خدمت قابل اعتنائی برای سرکار انجام نداده ام تا مستحق این افتخار بزرگ و شرف غیرقابل تقدیر که برای من و خانواده ام تا ابدالدهر باقی خواهد بود باشم. و این مرحمت فوق العاده عجیب عظیم را فقط بر دو چیز حمل می کنم: یکی بر منتهی درجه نجابت فطری سرکار و مردانگی و انصاف و عدالت سرکار که نخواسته اید ادنی حق کسی در ذمّۀ سرکاری بی اجر بماند، لهذا کاهی را به کوهی تلافی کرده اید و مثل خلفا و سلاطین ماضی که به یک قصیده پانصد هزار دینار صله می داده اند، سرکار هم در ازاء اینکه بنده گاه ازلسان العربیک لغتی را بر سرکار استنساخ کرده ام یا در فهم عبارتی فارسی که زبان مادری من است به سرکار مساعدت هائی کرده ام نام ناقابل مرا یک مرتبه از حضیض قری به ذروۀ ثریا رسانده اید، بدون هیچ شک و شبهه این نیست مگر از کرم فطری خودتان: از کوزه همان برون تراود که در اوست. و یقین بدانید که اگر فلان و فلان و فلان به جای سرکار بودند اصلاً و ابداً بوجهٍ من الوجوه به روی خود نمی آوردند چنانکه هر روز نظایر [ص4] آن را به رأی العین در مقابل چشم خود می بینم. و دیگری بر نهایت قلت عدد اشخاصی که فی الواقع اندکی در علم و فضل تعمق و رسوخ قدم داشته باشند به خصوص مابین مشارقه و از آنجا که خود سرکار مرد دقیق و غیرمسامحه کار و غیرسطحی و فی الحقیقه به تمام معنی کلمه اهل علم و فضل هستید، همین که شخصی از اهالی مشرق را دیده اید که تا اندازه ای طالب علم و دارای عطش اطلاعات است و در عین حال ادنی درجه حسب غرور و و عجب به نفس (چون از نهایت جهل خود مطلع بلکه متیّقن است) در او موجود نیست، فوری به نظر دقیق باریک بین این تشبه به علمها را نزد او پسندیده اید و خواسته اید برای سرمشق به دیگران، نام او را به اهداء کتاب نفیس عالمانۀ فاضلانۀ خود بلند و ارجمند سازید. تکرار می کنم یادم نمی آید که در تمام عمر خود من خود را این قدر در آن واحد هم بی نهایت خجلت زده و غرق عرق انفعال دیده باشم و هم در اعلی درجه سعید و خوشوقت و این دو بیت سعدی عیناً و بدون کم و زیاد حسب حال بنده است نسبت به سرکار عالی: هم تازه رویم هم خجل هم شادمان هم تنگدل گر پای بر فرقم نهی تشریف قُربَم می دهی کز عهد بیرون آمدن نتوانم این انعام را جز سر نمی دانم نهادن عذر این اقدام را مخلص حقیقی، محمد قزوینی (نامۀ شماره 118 در مجموعه حاضر). لازم به یادآوری است که این ارتباط، رابطه ای دو طرفه بوده و علامه قزوینی نیز در موارد متعدد از جمله در سال های تصحیحجهانگشایجوینی ابهام ها و پرسشهای علمی خود را با مینورسکی در میان می نهاده است و در چند مورد با عباراتی ویژه او را خطاب قرار داده است که در نامه بالا چند مورد آن ملاحظه شد. یکی از نامه های عباس اقبال آشتیانی نیز جالب است: ....البته مخلص در ننوشتن عریضه به حضور سرکار تقصیر بزرگی دارم و خود به آن معترفم و از این بی ادبی عذر می خواهم ولی این کیفیت بی علّت هم نبوده است و چون نمی خواهم آنچه در دل دارم نگفته بماند صریحاً عرض می کنم که: من مکرر شنیده ام که در غوغای آذربایجان حضرتعالی گفته یا نوشته بودید که آذربایجان هیچ وقت جزء ایران نبوده و از قدیم مملکتی علی حده و مجزا بوده است. من از خدا می خواهم که این نسبت ناروا و از جمله تهمت و افترا باشد و به دامان مرد محقق بزرگواری مانند حضرتعالی که عمری را به فحص و بحث حقیقت گذرانیده و حقوق علمی بسیار به گردن ما ایرانیان دارید نچسبد اما اگر خدای نکرده صحیح بوده باشد جای کمال تأسف خواهد بود. به همین علّت که عرض کردم دل من و هزارها ایرانی دیگر که به مملکت خود علاقه دارند و آذربایجان را جزء لاینفک مملکت خود می دانند جریحه دار گردید. البتّه شما که به حق به مملکت و وطن خود علاقه دارید و به مفاخر گذشتۀ آن می بالید به ما هم حق خواهید داد که مملکت و وطن خود و مفاخر جاویدان آن را دوست داشته باشیم و از کسانی که این حقوق را می خواهند از ما سلب کنند برنجیم و دوری بگزینیم. مملکت ما بر اثر حوادثی که سرکار عالی از هرکس بهتر آنها را می شناسید امروز به حال نکبت و بدبختی و بیچارگی افتاده است، امّا با تمام این احوال چون مملکت ماست، آن را دوست داریم. هیچ کس نمی تواند از علاقه و مهرورزی نسبت به مادر خود از آن جهت که زشت یا فرتوت شده است دست بکشد و اگر بکشد بی حمیّت و ناجوانمردانه است. باری از آنجا که از میزان سعۀ صدر استاد بزرگواری مثل حضرتعالی اطمینان داشتم، شمه ای از این نفثة المصدور را خدمت نوشتم. باز هم عرض می کنم که امیدوارم چنان نسبتی مجعول و بی پایه باشد و با شنیدن تکذیب آن ته دل من پاک شود. به هر حال مراتب ارادت و اخلاص مخلص نسبت به مقام فضل و استادی شخص محترم حضرتعالی کماکان ثابت و برقرار است. ارادتمند، عباس اقبال (نامۀ شمارۀ 226 مجموعۀ حاضر) پایان