موسسه مطالعات ایران اوراسیا 3 آذر 1394 ساعت 14:35 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/861/1/سرنگونی-جنگنده-روسی-سوخو-24-توسط-ترکیه-فیلم -------------------------------------------------- عنوان : سرنگونی جنگنده روسی سوخو 24 توسط ترکیه+ فیلم -------------------------------------------------- متن : ایراس: هواپیمای سوخو 24 روسیه توسط ترکیه سرنگون شد. صحنه هایی از سقوط این هواپیمای جنگنده در ضمیمه فوق، قابل دیدن و دانلود کردن است.