موسسه مطالعات ایران اوراسیا 9 اسفند 1394 ساعت 13:34 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/960/1/چشم-انداز-ایران-شناسی-روسیه -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : چشم انداز ایران شناسی در روسیه سخنرانی دکتر لانا راوندی -------------------------------------------------- موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، روز شنبه 8 اسفندماه 94 میزبان ایران شناسی از روسیه بود. متن : ایراس: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، روز شنبه 8 اسفندماه 94 میزبان ایران شناسی از روسیه بود. خانم دکتر لانا راوندی فدایی استاد ایرانشناسی دانشگاه سن پترزبورگ، از جمله ایران شناسان روس و برجسته ای است که روز شنبه 8 اسفندماه 94 در محل موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)،پیرامون چشم انداز ایران شناسی در روسیهبه سخنرانی پرداخت. در این بخش، گزارش تصویری این جلسه سخنرانی تقدیم حضور شده است.