موسسه مطالعات ایران اوراسیا 1 شهريور 1396 ساعت 16:56 http://www.iras.ir/fa/doc/news/3310/حذف-چین-بازی-اصلی-کاخ-سفید-زمین-افغانستان -------------------------------------------------- ارشناس روس مطرح کرد: عنوان : حذف چین بازی اصلی کاخ سفید در زمین افغانستان -------------------------------------------------- کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک روسیه گفت: در پس استراتژی جدید کاخ سفید در افغانستان هدف ویژه‌ای مبنی بر حذف و تضعیف چین نهفته است. متن : ایراس:اژدرکورتف یکی از کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک روسیه گفت: در پس استراتژی جدید کاخ سفید در افغانستان هدف ویژه ای مبنی بر حذف و تضعیف چین نهفته است. وی با بیان اینکه نسخه جدید استراتژی آمریکا در افغانستان منافع چین را تحت تأثیر قرار می دهد خاطرنشان کرد: دولت دونالدترامپ اخیرا به طور فعال در نزدیکی مرزهای پکن از جمله کره شمالی و افغانستان تنش ایجاد می کند. وی همچنین با اظهار این نکته که پکن در چارچوب پروژه کمربند اقتصادی جاده ابریشم و سازمان همکاریشانگهای حضور دارد، گفت: تخریب این طرح ها یا حداقل تضعیف سرعت توسعه آن هدف دولتترامپمی باشد. کورتفدر بخش دیگری از سخنان خود افزود: سیاست واشنگتن در افغانستان دچار شکست شده و برنامه جدید دولتترامپچیزی را در این کشور تغییر نخواهد داد. وی با اشاره به قصدترامپجهت انتقال 4 هزار نظامی آمریکایی به افغانستان گفت: زمانی که آمریکا با ائتلاف 100 هزار نفری نتوانست وضعیت در این کشور را بهبود بخشد افزایش نیروهای نظامی نیز به وی کمکی نخواهد کرد. کورتفافزود: اگرداعشدر سوریه کاملاً شکست بخورد افغانستان به کانون جدید تروریست های بین المللی تبدیل می شود. وی افزود: زیراجنگویانبین المللی در منطقه خاورمیانه به دنبال مناطق جدید خواهند بود که افغانستان می تواند به چنین حوزه ای تبدیل شود. کارشناس مرکز مطالعات استراتژیک روسیه تصریح کرد: بنابراین در صورت شکستداعشدر خاورمیانه باید انتظار تشدید فعالیت و انتقال جنگجویان این سازمان تروریستی در افغانستان و در نتیجه تشدید جنگ داخلی در این کشور را داشت. منبع: فارس