موسسه مطالعات ایران اوراسیا 7 ارديبهشت 1399 ساعت 12:50 http://www.iras.ir/fa/doc/news/3897/پنج-اثر-ادبی-بزرگ-روسی-دوران-اپيدمی-نوشته -------------------------------------------------- عنوان : پنج اثر ادبی بزرگ روسی كه در دوران اپيدمی نوشته شد -------------------------------------------------- متن : اين روزها كه همه جهانيان به نوعي درگير اپيدمی فراگير ويروس كرونا هستند، شايد برای دوستداران ادبيات روس جالب باشد كه پنج اثر بزرگ از نويسندگان معروف روس در دوران شيوع اپيدمی نوشته شده اند. از امان از عقل الكساندر گريبايدوف كه همان اندازه كه برای ما ايرانيان چهره ای گره خورده با رويدادهای تلخ است و سرنوشتی تراژيك را برايش رقم زده ايم، در نزد اهالی ادبيات روس عزيز و گرامی است شروع كنيم. او اين شاهكار خود را در زمان شيوع حصبه، وبا و طاعون در شهرهای تفليس، تبريز و تهران نوشت. پوشكين بزرگ را خيلي ها با منظومهٔ عاشقانه يوگني آنيگين می شناسند. جالب است بدانيد نابغه بی همتای ادبيات روس نوشتن شاهكار خود را در سال ۱۸۲۳ و هنگام شيوع وبا آغاز كرد. نيكلای گوگول كه اعجوبه ای چون داستايفسكی خود را در آمده از زير شنل او می دانست، بخش هائی از شاهكار بزرگ خود نفوس مرده را كه نوشتن آن ۱۲ سال به طول انجاميد در دوران همه گيری وبا در اروپا نوشت. آنتوان چخوف كه بی گمان يكی از مشهورترين نويسندگان روس در همه اعصار است، جزيره ساخالين را در سالهای شيوع وبا در روسيه به رشته تحرير در آورد. و ميخائيل بولگاكوف، خالق مرشد و مارگاريتا كه از بزرگترين آثار ادبی روسيه و جهان در قرن بيستم محسوب می شود، يادداشت های يك پزشك جوان را در سالهای سخت پايانی جنگ جهانی اول و شيوع بيماری های وبا، مالاريا و آبله در بخش های بزرگی از روسيه نوشت. چه بسا در روزهای كرونائی ما آثاری بزرگ در ادبيات روسيه در حال خلق باشند كه سالها بعد از آنها به عنوان نمونه هایی ديگر از شاهكارهای ادبی روسيه كه در دوران اپيدمی نوشته شده اند ياد كنند. سید حسین طباطبایی در مرکز فرهنگی شهر کتاب