موسسه مطالعات ایران اوراسیا 28 تير 1396 ساعت 21:52 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3255/1/دیدار-مدیران-ارشد-موسسه-سیاست-اقتصاد-جهانی-قزاقستان-iwep-ایراس -------------------------------------------------- عنوان : دیدار مدیران ارشد موسسه سیاست و اقتصاد جهانی قزاقستان (IWEP) از موسسه ایراس -------------------------------------------------- موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، امروز، چهارشنبه 28 تیرماه 1396، میزبان هیأت دونفره ای از موسسه سیاست و اقتصاد جهانی قزاقستان (TWEP) بود. آقایان «یرژان سالتیبایف»، رئیس موسسه و «روسلان ازمیروف»، مدیر اورآسیایی موسسه مذکور، با حضور در ایراس، ضمن آشنایی نزدیک تر با فعالیت های موسسه، با اعضای شورای علمی و کارشناسان موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. متن : ایراس: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، امروز، چهارشنبه 28 تیرماه 1396، میزبان هیأت دونفره ای از موسسه سیاست و اقتصاد جهانی قزاقستان (IWEP) بود. آقایان یرژان سالتیبایف، رئیس موسسه و روسلان ازمیروف، مدیر اورآسیایی موسسه مذکور، با حضور در ایراس، ضمن آشنایی نزدیک تر با فعالیت های موسسه، با اعضای شورای علمی و کارشناسان موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به گفتگو و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه، موانع، فرصت ها و چشم انداز روابط ایران و قزاقستان در آسیای مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دو طرف، بر ظرفیت های کارشناسی طرف های ایرانی و قزاقی برای ارتقاء بیش از پیش روابط بین دو کشور در حوزه های مختلف تأکید کردند. مشروح مباحث این نشست، به زودی در سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) منتشر خواهد شد. در ادامه، گزیده تصاویر این نشست تقدیم علاقمندان شده است.