موسسه مطالعات ایران اوراسیا 9 اسفند 1394 ساعت 11:57 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/958/1/دهمین-کرسی-هم-اندیشی-حوزه-روسیه-اوراسیا -------------------------------------------------- گزارش تصویری عنوان : دهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه -------------------------------------------------- دهمین کرسی هم اندیشی ایراس با عنوان «مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه» و با حضور تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، به منظور بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و روسیه در خاورمیانه و نیز روابط آن ها در سایه تحولات منطقه برگزار شد. متن : ایراس:تحولات اخیر سوریه و حضور نظامی روسیه در خاورمیانه، جایگاهی متفاوت از گذشته به این قدرت اوراسیایی در تحولات منطقه غرب آسیا و پویش سیاسی-امنیتی جهان عرب بخشیده است. این در حالی است که در دوره اخیر، به نظر می رسد ایران نیز در حال تجربه سطوح متفاوتی از مناسبات سیاسی و امنیتی با روسیه است. بنابراین، محیط امنیتی خاورمیانه عرصه ای برای آزمون مناسبات دوسویه ایران و روسیه از یک جهت، و هر یک از این کشورها با جهان عرب و سایر کشورهای خاورمیانه از جهتی دیگر است. در این راستا، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) بر آن شد تا با برگزاری دهمین کرسی هم اندیشی با عنوانمناسبات روسیه و ایران در خاورمیانهو با حضور تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، به بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و روسیه در خاورمیانه و نیز روابط آن ها در سایه تحولات منطقه بپردازد. سخنرانان این کرسی هم اندیشی که روز شنبه 24/ 11/ 94 از ساعت 17 الی 19 برگزار شد،دکتر الکسی آنتوشین(استاد دانشگاه فدرال اورال/ فدراسیون روسیه) ودکتر محمود شوری (پژوهشگر ارشد مطالعات روسیه) بودند. در این بخش، گزارش تصویری این کرسی هم اندیشی تقدیم حضور شده است.