موسسه مطالعات ایران اوراسیا 14 ارديبهشت 1395 ساعت 13:05 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1183/دوماهنامه-ويژه-مطالعات-روسيه-آسياي-مركزي -------------------------------------------------- دو ماهنامه ايراس عنوان : دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي -------------------------------------------------- شماره 4، آبان 1384 متن : دو ماهنامه ايراس دوماهنامه ويژه مطالعات روسيه و آسياي مركزي شماره 4، آبان 1384 سخن نخست مهدي سنايي ص1 مشاهده متن [HTML] نشست قازان: آينده مبهم جامعه همسود و ضرورت تحول در ساختارهاي منطقه اي نگارنده: دكتر جهانگير كرمي ص2 مشاهده متن [HTML] تحليلي بر انتخابات پارلماني آذربايجان نويسنده: علي آدمي ص5 مشاهده متن [HTML] فعاليت هاي فرهنگي دولتهاي خارحي در آسياي مركزي نگارنده: محمدحسين عابديني كارشناس مسايل آسيا ص9 مشاهده متن [HTML] انديجان ، كارشي ـ خان آباد و تداوم تبليغات ضد آمريكايي در مطبوعات ازبكستان.. مترجم : پرويز قاسمي ص16 مشاهده متن [HTML] سال تمدن آريايي در تاجيكستان و رقابت ايدئولوژيها نگارنده: پولات شوزيمفمترجم: مترجم: رامين قنبرپور ص19 مشاهده متن [HTML] از گوام تا گزينه دموكراتيك مشترك المنافع نگارنده: دانيل لينوتمترجم: مترجم: رامين قنبرپور ص20 مشاهده متن [HTML] انتقال اولين گروه از پناهندگان ازبك به روماني ص21 مشاهده متن [HTML] اهداف و دستاوردهاي سفر وزير امورخارجه آمريكا به كشورهاي آسياي مركزي و روسيه مترجم: ترجمه و تنظيم: پرويز قاسمي ص25 مشاهده متن [HTML] معرفي كتاب سياست خارجي روسيه: خودآگاهي و منافع ملي ص29 مشاهده متن [HTML] رويدادها ـ گزارش ها ص31 مشاهده متن [HTML]