موسسه مطالعات ایران اوراسیا 13 بهمن 1394 ساعت 0:44 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/938/1/براق-خان-یادگار-سده-تاشکند -------------------------------------------------- مدرسه ای بازمانده از سده های پانزدهم و شانزدهم در آسیای مرکزی عنوان : براق خان، یادگار سده ها در تاشکند -------------------------------------------------- مدرسه «براق‌خان» یکی از آثار معماری قرن پانزدهم و شانزدهم در «تاشکند» محسوب می‌شود و در گذشته یکی از زیباترین آثار معماری این شهر بوده است. متن : ایراس: براق خان،مدرسه دارای چند عمارت است که در قرون پانزدهم و شانزدهم بنا شده ودر سال 1531 مقبره سویونچ خواجه خان حکمران تاشکند از سلسله شیبانیان نیز در این مدرسه ساخته شده است.در بالای محوطه مدرسه مقبره ای از خانقاهپیشطاقدار با گنبد دو طبقه ای وجود دارد.گنبد براق خان به دلیل اینکه با کاشی های آبی پوشیده است به این نام مشهور شده که متاسفانه در زمین لرزه سال 1868 قسمت زیادی از این گنبد ویران شده است. مجتمع مدرسه براق خان در اواسط قرن شانزدهم ساخته شده است. گرچه این مدرسه با عمارت های سنتی متفاوت است ولی سبک قرار دادن حجره ها و ایوان ها در اطراف محوطه حفظ شده است.محوطه به شکل 4 گوشه مستقیم از شمال شرق به سوی جنوب غرب کشیده است. مقبره سویونچ خواجه خان در مرکز مدرسه قرار گرفته و آن در مقابل پیشطاق دروازه واقع است.در شمال و جنوب محوطه حجره های یک طبقه ای ساخته است. در چهار گوشه آن حجره های (قاری خانه ها) موجود است. روی دیوارها، طاق ها و پیشطاق های آن با نقش و نگارهای رنگارنگ تزئین شده است، در تزئین درون خانقاه نقش و نگارهای طلایی به کار رفته است.روی پنجره های حجره ها نرده های گچی با نقش های گرهی مختلف نصب شده است. پس از اینکه سلاله شیبانیان از بین رفت، مدرسه براق خان در قرن هفدهم مرمت ولی بعدا به یک ویرانه تبدیل شد.در سال 1859 میلادی قناعت شاه حکمران تاشکند حجره های واقع در شمال محوطه را بازسازی کرده و برای تامین مالی مدرسه وقف اختصاص داده است. نمای کنونی مدرسه براق خان در سال های 1904 و 1905 میلادی توسط خواجه ابول قاسم یکی از اساتید تاشکند ساخته شده است. انتهای متن/