موسسه مطالعات ایران اوراسیا 30 فروردين 1395 ساعت 1:30 http://www.iras.ir/fa/doc/article/1073/بازگشت-پوتين-كرملين-آينده-سياست-خارجي-روسيه-قبال-كشورهاي-آسياي-مركزي-قفقاز -------------------------------------------------- دکتر محمد علي بصيري - مهدي مرادي عنوان : بازگشت پوتين به كرملين : آينده سياست خارجي روسيه در قبال كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 214-185 -------------------------------------------------- متن : ایراس - چکیده: هدف از نگارش اين مقاله بررسی بازگشت پوتین و آینده سیاست خارجی وی در آسیای مرکزی و قفقاز است. پرسش اصلی این است که بازگشت پوتین به کرملین چه تأثیری بر سیاست خارجی روسیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی دارد؟ فرضیه مقاله مي گويد: پوتین در تلاش است با جذب دول آسیای مرکزی و قفقاز در قالب یک اتحاد با محوریت روسیه عظمت گذشته روسیه را احیا کند. آسیای مرکزی و قفقاز حیاط خلوت روسیه پس از فروپاشی شوروی و جزو قلمرو انحصاری سیاست خارجی روسیه محسوب می شود. به گونه ای که این کشور مي كوشد جای پای خود را در منطقه مستحکم تر نماید. تشکیل سازمان شانگهای و ارائه طرح تشکیل اتحادیه اوراسیا نمونه ای از علاقه پوتین به بازگشت به دوران شوروی و تحت کنترل درآوردن کشورهای سابق است. قصد پوتین برای ادغام کشورهای منطقه در قالب اتحادیه اوراسیایی به رهبری روسیه می تواند باعث تشدید رقابت ها با آمریکا، اتحادیه اروپا و یا کشورهای قدرتمند در حال ظهور شود و در نهایت اعلام اولویت سیاست خارجی روسیه و تمرکز بر این منطقه نشان دهنده آن است که منطقه در سال های آینده صحنه درگیری و مباحثات خواهد بود. کلیدواژگان:سیاست خارجی، کرملین، پوتین، آسیای مرکزی، قفقاز. دریافت متن کامل/ دانلود PDF WWW.IRAS.IR