موسسه مطالعات ایران اوراسیا 20 آبان 1394 ساعت 12:11 http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/837/1/شب-روز-بیشکک -------------------------------------------------- عنوان : شب و روز بیشکک -------------------------------------------------- متن : ایراس: بیشککپایتخت کشورقرقیزستاناست. جمعیت آن را (به همراه حومه شهر) در حدود یک میلیون نفر برآورد کرده اند. بیشکک کنونی، در مسیر جاده ابریشم تار یخی بنا شده است. بافت شهر بیشکک به گونه ای است که محیط کوهستانی، باعث تصفیه هوای آن می شود. بیشکک دارای ۲۶۲ خیابان است. مهمترین خیابان های شهر؛ مناس، چوئی، عبدالرحمان اف، بایتیک باتیر، مسکوسکی نام دارد. در بلوارهای ارکیندیک و مولودایا گواردیا نیز کافه های تابستانی و زمین بازی کودکان وجود دارد. بیشتر نواحی مسکونی مانند شهرک های مسکونی شماره ۶ تا ۲۶، در جنوب شهر قرار گرفته است.