برگزار شد:

یازدهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا: مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه

تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۱
Share/Save/Bookmark
 
یازدهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا: مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه
 
ایراس: ویژگی های ذاتی روابط اقتصادی میان کشورها از یک سو و پیامدهای اقتصادی تحولات سیاسی و امنیتی در نظام بین الملل از سوی دیگر، همواره از مسائل جالب توجه و قابل تأمل در مطالعات اقتصادی و نیز در پژوهش های سیاسی بوده است. در همین چارچوب، تحولات سیاسی-اقتصادی عرصه وسیع اوراسیا، با توجه به تأثیرپذیری روسیه از تحریم های غرب، پویش های سیاسی-امنیتی منطقه ای و فضای پسابرجام در تعاملات سیاسی-اقتصادی ایران، یکی از زمینه های مطالعاتی و تحلیلی قابل توجه و پیچیده است. در این راستا، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) بر آن شد تا با برگزاری یازدهمین کرسی هم اندیشی با عنوان مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه و با حضور تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، به بررسی و ارزیابی فرصت ها و چالش های مرحله نوین روابط اقتصادی ایران و روسیه بپردازد.

سخنرانان این کرسی هم اندیشی که روز شنبه 8/ 12/ 94 از ساعت 17 الی 19 برگزار شد دکتر فرهاد پرند (استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات اقتصادی اوراسیا) و دکتر بهرام امیراحمدیان (استاد دانشگاه و تحلیل گر ارشد مسائل اوراسیا) بودند.

گزارش تصویری این کرسی هم اندیشی در بخش چندرسانه ای سایت ایراس قابل مشاهده است.

 
کد مطلب: 954