روسیه و اروپای شرقی
آسیای مرکزی
قفقاز جنوبی
همسایگان اوراسیانسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » خبر » حوزه های جغرافیایی

ظهور دومین قدرت رسمی در سپهر سیاسی، اقتصادی و امنیتی ترکمنستان

۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۵

 بهروز قزل، کارشناس مسائل ترکمنستان از ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ «سردار بردی محمداف»، فرزند رئیس جمهور ترکمنستان به عنوان معاون رئیس هیات دولت، رئیس دیوان عالی محاسبات و عضو شورای عالی امیت ملی ترکمنستان منصوب شد. اهمیت این انتصاب جدید از آنجاست که در ساختار سیاسی ترکمنستان، مقام نخست وزیری وجود ندارد و رئیس جمهور، توأمان رئیس هیات دولت نیز به شمار می رود. بنابراین، معاونان رئیس هیات دولت، عملا در نقش معاون و قائم مقام رئیس جمهور نیز ظاهر می شوند... تا پیش از این، رشید مردوف که وزیر امور خارجه و معاون رئیس هیات دولت ترکمنستان است و از باسابقه ترین وزیران دولت بردی محمداف محسوب می شود، به عنوان دومین چهره قدرتمند و متنفذ در ترکیب دولت این کشور (پس از بردی محمداف) شناخته می شد. اما با ورود فرزند رئیس جمهور در جمع معاونان کابینه، به نظر می رسد که جایگاه اول و دوم قدرت در انحصار خاندان بردی محمداف تثبیت شده است. انحصاری که پس از این، هر گونه گمانه زنی در قبال آینده انتقال قدرت در ترکمنستان را با سناریویی واحد و آشکار مواجه می سازد.  گذشته از سوابق تحصیلی در مراکز آموزشی فنی و نظامی ترکمنستان، روسیه و سوئیس و ورای فعالیت های اجرایی سردار بردی محمداف در وزارت کشاورزی ترکمنستان در سال های دورتر، سوابق اجرایی برجسته وی در سال های اخیر به این ترتیب است: رئیس اداره مطبوعات و اطلاع رسانی خارجی وزارت امور خارجه، نماینده استان آخال در مجلس، افسری عالیرتبه ارتش، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس، معاون وزیر امور خارجه، استاندار آخال، ریاست نهاد المپیک و مسابقات ورزشی بین المللی، وزیر شهرسازی ترکمنستان. از ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ( ۱۱ فوریه ۲۰۲۱) نیز سه مسئولیت مهم معاونت رئیس هیات دولت (معاون و قائم مقام رئیس جمهور)، ریاست دیوان عالی محاسبات و عضویت در شورای عالی امنیت ملی بر فهرست سوابق اجرایی وی افزوده شده است.  با نگاهی به تعدد مسئولیت های اجرایی در طی چند سال و تنوع فعالیت ها در بخش های مختلف دولت، سردار بردی-محمداف، به عنوان کارآموزی کارآزموده در بخش های مختلف ساختار سیاسی ترکمنستان، بیش از هر زمان دیگری به محتمل ترین گزینه انتقال قدرت در این کشور تبدیل شده است. عضویت توأمان در شورای عالی امنیت ملی و ریاست دیوان عالی محاسبات، دامنه نفوذ رسمی وی را در سطوح مختلف سیاست و قدرت گسترانده و فرزند را به چشم بینای پدر در ارکان امنیت ملی و نظارت اقتصادی تبدیل کرده است. / اندیشکده جریان