نگاهی به سند هسته ای جدید روسیه

اصول سیاست دولت روسیه در حوزه بازدارندگی هسته‌ای

تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۵
Share/Save/Bookmark
 
اصول سیاست دولت روسیه در حوزه بازدارندگی هسته‌ای
 
دولت روسیه چندی پیش در ابتدای ماه ژوئن سال جاری میلادی سند جدیدی با عنوان اصول سیاست این کشور در حوزه بازدارندگی هسته ای منتشر کرد که از ارزش بسیاری برخوردار است چراکه سیاست های کلی این کشور در  خصوص لزوم و نحوه استفاده از زرادخانه بزرگ هسته ای آن در قبال دشمنان احتمالی را تبیین می کند. در اینجا عین سند را ترجمه کرده و در اختیار مخاطبان می گذاریم.
 
I- مفاد کلی
 
1- این اصول، سند طراحی راهبردی در حوزه دفاعی است و دیدگاههای رسمی نسبت به ماهیت بازدارندگی هسته‌ای را منعکس می‌کند، خطرات نظامی و تهدیداتی را که برای خنثی سازی آنها بازدارندگی هسته‌ای انجام می‌شود، مشخص می‌کند، اصول بازدارندگی هسته‌ای و همچنین شرایط روی آوردن فدراسیون روسیه به استفاده از سلاح هسته‌ای را مشخص می‌کند.  
2- بازدارندگی تضمین شده دشمن بالقوه از تجاوز علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن از جمله اولویت‌های عالی کشور است. بازدارندگی تجاوز با تمامی مجموعه قدرت نظامی فدراسیون روسیه، از جمله سلاح هسته‌ای انجام می‌شود.
3- سیاست کشور فدراسیون روسیه در حوزه بازدارندگی هسته‌ای (از این پس: سیاست کشور در حوزه بازدارندگی هسته‌ای) عبارت است از مجموعه اقدامات هماهنگ گردآمده حول هدف مشترک اقدامات سیاسی، نظامی، نظامی-فنی، دیپلماتیک، اقتصادی، اطلاعاتی و سایر اقدامات است که  با تکیه بر نیروها و امکانات بازدارندگی هسته‌ای برای پیشگیری از تجاوز علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن به اجرا گذاشته می‌شوند.  
4- سیاست کشور در حوزه بازدارندگی هسته‌ای دفاعی است، در جهت حفظ ظرفیت نیروهای هسته‌ای در سطح کافی برای تأمین بازدارندگی هسته‌ای است و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور، بازدارندگی دشمن بالقوه از تجاوز علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن و در صورت بروز مناقشه نظامی- ممانعت از تشدید اقدامات نظامی و توقف آنها با شرایط قابل قبول برای فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن را تضمین می‌کند.
5- فدراسیون روسیه سلاح هسته‌ای را صرفا بعنوان امکان بازدارندگی تلقی می‌کند که استفاده از آن آخرین اقدام و اجباری می‌باشد و تمامی تلاش‌های لازم برای کاهش تهدید هسته‌ای و ممانعت از تشدید روابط بین کشوری که می‌تواند مناقشات نظامی، از جمله هسته‌ای را تحریک کند را بکار می‌گیرد.
6- قانون اساسی فدراسیون روسیه، اصول پذیرفته شده عمومی و موازین حقوق بین‌الملل، قراردادهای بین‌المللی فدراسیون روسیه در حوزه دفاعی و کنترل بر تسلیحات، قوانین فدرال قانون اساسی، قوانین فدرال و سایر اسناد و دستور العمل‌های حقوقی که مسائل دفاعی و امنیتی را تنظیم می‌کنند زیربنای حقوقی این مبانی را تشکیل می‌دهند.
7- اجرای مفاد مبانی حاضر توسط تمامی نهادهای فدرال حاکمیتی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی که در تأمین بازدارندگی هسته‌ای شرکت دارند الزامی است. 
8- مبانی حاضر متناسب با عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر تأمین دفاعی می‌توانند اصلاح شوند.
 
 II- ماهیت بازدارندگی هسته‌ای
9- بازدارندگی هسته‌ای در راستای تفهیم انتقام حتمی به دشمن بالقوه در صورت تجاوز علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن است.
10- بازدارندگی هسته‌ای با وجود امکانات و نیروهای دارای آمادگی رزمی در ترکیب نیروهای مسلح فدراسیون روسیه که می‌توانند از طریق بکارگیری سلاح هسته‌ای آسیب غیر قابل قبول تضمین شده ای را به دشمن بالقوه در هر شرایطی از اوضاع بزنند و همچنین با آمادگی و قاطعیت فدراسیون روسیه این سلاح را بکار بگیرند، تأمین می‌شود.
11- بازدارندگی هسته‌ای بدون وقفه در زمان صلح، در زمان تهدید مستقیم تجاوز، در زمان جنگ و تا زمان آغاز بکارگیری سلاح هسته‌ای انجام می‌شود.
12- خطرات نظامی اصلی که متناسب با تغییر اوضاع نظامی-سیاسی و راهبردی ممکن است به تهدید نظامی علیه فدراسیون روسیه ارتقاء یابند (تهدید‌های تجاوز) که برای خنثی سازی آنها بازدارندگی هسته‌ای انجام می‌شود عبارتند از:
الف) افزایش یگان‌های نیروهای نظامی عمومی که در ترکیب آنها امکانات حمل سلاح هسته‌ای وجود دارد از سوی دشمن بالقوه در سرزمین‌های همجوار با فدراسیون روسیه و در پهنه‌های آبی همجوار؛
ب) استقرار سیستم‌ها و سامانه‌های دفاع ضد موشکی، موشک‌های کروز و بالستیک برد متوسط و کوتاه، سلاح غیر هسته‌ای با دقت بالا و فراصوت، پهپادهای تهاجمی و سلاح انرژی هدایت شده توسط کشورهایی که فدراسیون روسیه را به عنوان دشمن بالقوه تلقی می‌کنند؛
ج) ایجاد و استقرار سامانه‌های دفاع ضد موشکی و سیستم‌های تهاجمی در فضا؛
د) وجود سلاح هسته‌ای و (یا) سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی که می‌توانند علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن بکار گرفته شوند و همچنین امکانات حمل این نوع تسلیحات نزد کشورها؛
ه) انتشار غیر قابل کنترل سلاح هسته‌ای، امکانات حمل آن، فناوریها و تجهیزات تولید آنها؛
 
و) استقرار سلاح هسته‌ای و امکانات حمل آن در خاک کشورهای غیر هسته‌ای.
13- فدراسیون روسیه بازدارندگی هسته‌ای را علیه برخی کشورها و ائتلاف‌های نظامی (بلوک‌ها و اتحادها) که فدراسیون روسیه را به عنوان دشمن بالقوه فرض می‌کنند و دارای سلاح هسته‌ای و (یا) سایر انواع سلاح‌های کشتار جمعی یا ظرفیت جنگی زیاد نیروهای نظامی عمومی هستند اجرا می‌کند.
14- فدراسیون روسیه در اجرای بازدارندگی هسته‌ای استقرار امکانات تهاجمی (موشک‌های کروز و بالستیک، هواپیماهای فراصوت، پهپادهای تهاجمی)، سلاح انرژی هدایت شده، سامانه‌های دفاع ضد موشکی، هشدار حمله موشکی هسته‌ای، سلاح هسته‌ای و (یا) سایر انواع سلاح‌های کشتار جمعی توسط دشمن بالقوه در قلمرو کشورهای دیگر که می‌توانند علیه فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن بکار گرفته شوند را مورد توجه قرار می‌دهد.
15- اصول بازدارندگی هسته‌ای عبارتند از:
الف) رعایت تعهدات بین‌المللی در حوزه کنترل بر تسلیحات؛
ب) عدم وقفه در اقدامات مربوط به تأمین بازدارندگی هسته‌ای؛
ج) سازگاری بازدارندگی هسته‌ای با تهدیدات نظامی؛
د) عدم قطعیت در مقیاس، زمان و مکان بکارگیری احتمالی نیروها و امکانات بازدارندگی هسته‌ای برای دشمن بالقوه؛
ه) متمرکز سازی مدیریت کشور بر فعالیت ارگانهای فدرال قوه مجریه و سازمان‌های شرکت کننده در بازدارندگی هسته‌ای؛
و) عقلانیت در ساختار و ترکیب نیروها و امکانات بازدارندگی هسته‌ای و همچنین حفظ آنها در سطح حداقل مکفی برای انجام مأموریت‌های محوله؛
ز) حفظ آمادگی دائمی بخش‌های اختصاص یافته نیروها و امکانات بازدارندگی هسته‌ای جهت بکارگیری جنگی.
 
 16- نیروهای هسته‌ای بازدارنده فدراسیون روسیه شامل نیروهای هسته‌ای زمین پایه، دریا پایه  و هواپایه می‌شوند.
III) شرایط روی آوردن فدراسیون روسیه به استفاده از سلاح هسته‌ای
17- فدراسیون روسیه حق استفاده از سلاح هسته‌ای در پاسخ به کاربرد سلاح هسته­ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی علیه آن و (یا) متحدان آن و همچنین در صورت تجاوز علیه فدراسیون روسیه با استفاده از تسلیحات متعارف، زمانی که اصل موجودیت کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد را برای خود محفوظ می‌داند. 
18- تصمیم به استفاده از سلاح هسته را رئیس جمهور می‌گیرد.
19- شرایط تعیین کننده امکان استفاده از سلاح هسته‌ای توسط فدراسیون روسیه عبارتند از:
الف) رسیدن اطلاعات موثق درباره استارت موشک‌های بالستیک که خاک فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن را هدف می‌گیرند؛
ب) استفاده دشمن از سلاح هسته‌ای یا سایر انواع تسیلحات کشتار جمعی علیه خاک فدراسیون روسیه و (یا) متحدان آن؛
ج) تأثیرگذاری دشمن روی تأسیسات مهم و حیاتی دولتی یا نظامی فدراسیون روسیه که از کار افتادن آنها منجر به اختلال در اقدامات متقابل نیروهای هسته‌ای می‌شود؛
د) تجاوز علیه فدراسیون روسیه با استفاده از تسلیحات متعارف، زمانی که خود موجودیت کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
20- رئیس جمهور فدراسیون روسیه در صورت ضرورت می‌تواند آمادگی فدراسیون روسیه برای استفاده از سلاح هسته‌ای یا تصمیم اتخاذ شده برای استفاده از سلاح هسته‌ای و همچنین واقعه استفاده از آن را به مقامات نظامی سیاسی کشورهای دیگر و (یا) سازمان‌های بین‌المللی اطلاع بدهد. 
  IV) مأموریت‌ها و وظایف ارگان‌های فدرال حاکمیتی، سایر ارگان‌های دولتی و سازمان‌های مجری سیاست کشور در حوزه بازدارندگی هسته‌ای
21- مدیریت کلی بر سیاست کشور در حوزه بازدارندگی هسته‌ای را رئیس جمهور فدراسیون روسیه انجام می‌دهد.
22- دولت فدراسیون روسیه اقدامات مربوط به اجرای سیاست اقتصادی در راستای حفظ و توسعه امکانات بازدارندگی هسته‌ای را انجام می‌دهد و همچنین سیاست خارجی و اطلاعاتی در حوزه بازدارندگی هسته‌ای را شکل می‌دهد و به اجرا می‌گذارد.
23- شورای امنیت فدراسیون روسیه حوزه‌های اصلی سیاست نظامی در زمینه بازدارندگی هسته‌ای را شکل می‌دهد و همچنین فعالیت ارگان‌های فدرال قوه مجریه و سازمان‌های شرکت کننده در اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی رئیس جمهور فدراسیون روسیه در خصوص تأمین بازدارندگی هسته‌ای را هماهنگ می‌کند.
24-  وزارت دفاع فدراسیون روسیه از طریق ستاد کل نیروهای مسلح فدراسیون روسیه مستقیما طراحی و اجرای اقدامات سازمانی و نظامی در حوزه بازدارندگی هسته‌ای را انجام می‌دهد.
25- سایر ارگان‌های فدرال قوه مجریه و سازمان‌ها در اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی رئیس جمهور فدراسیون روسیه در خصوص تأمین بازدارندگی هسته‌ای، مطابق با اختیارات خود عمل می‌کنند.

پایان سند
کد مطلب: 3942