«سپاه صلح» آمریکا، این بار در قرقیزستان

تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۴
Share/Save/Bookmark
 
در راستای فعالیت های فرهنگی و آموزشی سازمان موسوم به سپاه صلح آمریکا، ۴۵ داوطلب صلح! برای آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زبانی معلمان زبان انگلیسی قرقیزستان وارد بیشکک شدند.
«سپاه صلح» آمریکا، این بار در قرقیزستان
 
ایراس: در راستای فعالیت های فرهنگی و آموزشی سازمان موسوم به سپاه صلح آمریکا، ۴۵ داوطلب صلح! برای آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زبانی معلمان زبان انگلیسی قرقیزستان وارد بیشکک شدند.

بنابه اعلام مسئول مطبوعاتی سازمان سپاه صلح دفتر قرقیزستان ، مراسم دیدار  والانتیورهای- داوطلبان-  جدید این سازمان باخانواده های  قرقیزی که آنها را درخانه های خود پذیرش و اسکان خواهند داد، در روز ۱۹ اوت  دربیشکک برگزارخواهدشد. براساس گزارش خبرگزاری آکی پرس به نقل از  دفتر سازمان مذکور درقرقیزستان، اتباع داوطلب آمریکایی درطول دوسال اقامت در این جمهوری،  به امر ارتقای سطح زبانی معلمان زبان انگلیسی در  دانشگاهها و مدارس متوسطه نارین، ایسیک کول؛ چویا، تالاس، اُش و جلال آباد خواهند پرداخت. اهدافی که برای این برنامه درنظر گرفته شده است، موردحمایت وزارت علوم و آموزش قرقیزستان می باشد. 

معلمان داوطلب آمریکایی پیش از شروع کار خود،  برای مدت ۱۱ هفته دوره فشرده آموزش زبان و فرهنگ قرقیزی را طی خواهند نمود وپس از آن براساس تقسیم بندی که صورت خواهندگرفت ، به دانشگاهها ومدارس متوسطه قرقیزستان اعزام خواهندشد. برای اینکه این معلمان بهتر وبیشتر بتوانند با زبان و فرهنگ و آداب و رسوم و سنت های جامعه قرقیزآشنابشوند،  ۱۱ هفته مورداشاره را در بین خانواده های داوطلب قرقیزی از روستای ایسیک- آتینسکی و ساکولکسکی مناطق استان چویسکی زندگی خواهند کرد.

اتباع امریکایی داوطلب صلح بنا به دعوت دولت قرقیزستان و براساس موافقت نامه ای که درسال ۱۹۸۲ بامضارسیده ، به این جمهوری اعزام شده اند. این سازمان درسال ۲۰۱۸ میلادی ، سالگرد۲۵ سالگی اش را جشن خواهدگرفت.درطول ۲۴ سال گذشته ۱۱۶۰ داوطلب آمربکایی درقالب برنامه ها واهداف سازمان سپاه صلح آمریکا درقرقیزستان فعالیت نموده اند.

سازمان سپاه صلح  دراول مارس سال ۱۹۶۱ به دستور جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا تاسیس شده و تاکنو از دویست هزار نفر در۱۴۰ کشورجهان داوطلبانه درآن کارکرده اند. امروزه بیش از۷۰۰۰داوطلب آمریکایی درقالب این پروژه در۶۸ کشورجهان در راستای اهداف این سازمان فعالیت می کنند.کمک به صلح و دوستی در جهان و بهبود و ارتقای شناخت و درک متقابل مردم آمریکا با مردم سایرکشورهای جهان،  ازاهداف این سازمان آمریکایی اعلام شده است.

پایان خبر/

تهیه و تنظیم: پرویز قاسمی


کد مطلب: 3300