در سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» بیان شد:

کریدور شمال-جنوب باعث کاهش وابستگی کشورهای جنوب شرقی آسیا به کانال سوئز خواهد شد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۴
Share/Save/Bookmark
 
مجید رئوفی: با توجه به این که کشورهای اوراسیای مرکزی به آب های آزاد راه ندارند، می توانند با استفاده کریدور شمال-جنوب به تامین منافع خود بپردازند ... این کریدور باعث کاهش وابستگی جنوب شرقی آسیا به کانال سوئز خواهد شد.
 
ایراس: کریدور شمال-جنوب و موقعیت ایران در آن عنوان سخنرانی بود که مجید رئوفی در سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» به آن پرداخت. رئوفی در ابتدا اظهار کرد: 70 سال پیش و در جنگ جهانی دوم زمانی که توانست بخش بزرگی را از سرزمین های اتحاد شوروی را تصرف کند جاده جنوب به شمال توانست پل پیروزی متفقین باشد. وی در ادامه افزود: سال ها پس از این مر، ما در سال 1999 شاهد عبور اولین کانتینرها از هند و سریلانکا به ایران و دریای خزر بودیم.

به گفته رئوفی در سال 2000 نیز نشست سن پترزبورگ با حضور ایران، هند و روسیه شکل گرفت که اساس آن کریدور شمال به جنوب بود. به گفته رئوفی هرچند تحریم های ضد ایرانی در سال های بعدی اجازه مشارکت را از ایران گرفت اما سرانجام در سال 2016 نشست سه جانبه ای بین ایران، آذربایجان و روسیه در باکو بود که بخش عمده آن در زمینه کریدور جنوب-شمال بود.

 
به گفته وی، با توجه به این که کشورهای اوراسیای مرکزی به آب های آزاد راه ندارند می توانند با استفاده از این کریدور به تامین منافع خود بپردازند. وی همچنین تاکید کرد که این کریدور باعث کاهش وابستگی جنوب شرقی آسیا به کانال سوئز خواهد شد. رئوفی به پیشنهادهای جدید ارائه شده در زمینه کریدور جنوب-شمال نیز اشاره کرد و گفت: علاقمندی عراق و اردن برای پیوستن به این موضوع و علاقه مندی گرجستان را باید از مسائل جدید مطرح شده دانست.
 
 
کد مطلب: 2113