در سمینار «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» بیان شد:

راهکار اقتصادی، فعال شدن در چهارچوب ابتکارات منطقه ای و توجه به ابزار دیپلماسی عمومی، متضمن توسعه روابط ایران و اوراسیا است.

تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵
Share/Save/Bookmark
 
دکتر حمیدرضا عزیزی: دلایل فراهم بودن فضای توسعه تعاملات ایران با آسیای مرکزی و قفقاز شامل مواردی چون؛ ساختار ویژه نظم منطقه ای در حوزه شوروی سابق، اتخاذ رویکرد عملگرایانه و اقتصاد محور در سیاست خارجی ایران، نقش آفرینی محدودتر آمریکا در مقایسه با سایر مناطق پیرامون ایران می شود و عامل فرهنگی نیز مزید بر علت شده است که ایران بتواند بر توسعه روابط با اوراسیا سرمایه گذاری امیدبخش داشته باشد.
 
ایراسدکتر حمیدرضا عزیزی استادیار پژوهشکده مطالعات منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی در سخنرانی خود با عنوان دورنما و چشم انداز رابطه ایران و اوراسیا، با اشاره به این نکته که ترسیم دورنمای روابط چقدر دشوار است، سخنان خود را با ارائه خلاصه ای از پیشینه روابط ایران و اوراسیا آغاز کرد.
 
دکتر عزیزی گفت دوره نخست روابط دو طرف در سال های ابتدایی پس از فروپاشی با ورود مجموعه جدید از بازیگران به عرصه بین المللی آغاز شد. در این دوره ایران با هدف گزاری ناصحیح که مبتنی بر شناخت ناصحیح بود روابط خود با منطقه را بنا گذاشت و حساسیت های زیادی نسبت به فعالیت های ایران در منطقه ایجاد شد.
 
این استاد دانشگاه در ادامه در تشریح شرایط دوره اول روابط ایران و اوراسیا گفت معتقد است که با تحولات رخ داده در تاجیکستان و سپس پیمان صلح تاجیکستان و همچنین در پرتو روابط ایران و روسیه و سرایت افراط گرایی به منطقه، رویکرد ایران به منطقه تغییر کرد.
 
عزیزی گفت دوره دوم از نیمه دهه 1990 تا نیمه دهه 2000 با تغییر نگاه ایدئولوژیک ایران به منطقه، ایران ماهیت روابط خود با منطقه را بر مبنای تعاملات و منافع اقتصادی تعریف کرد.
 
وی در توضیح ابعاد دوره سوم نیز گفت این دوره یعنی روابط ایران و اوراسیا از نیمه دهه 2000 تا 2013 با وجود توجه ویژه دولت آقای احمدی نژاد به منطقه شکل گرفت. در این دوره یک ضرورت بازنگری در روابط مطرح شد اما تلاش های ایران تحت تاثیر خط مشی کلی مقابله با غرب قرار داشت که همین عامل و افزون بر آن بحث تحریم ها مانع از موفقیت ایران شد.
 
عزیزی گفت دوره چهارم از روابط ایران و اوراسیا از نیمه سال 2013 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد که یک دوره از عملگرایی در سیاست ایران نسبت به منطقه است و تحول عملی در روابط ایران با منطقه شکل گرفته است.
 
به اعتقاد این استاد دانشگاه دلایل فراهم بودن فضای توسعه تعاملات ایران با آسیای مرکزی و قفقاز شامل مواردی چون؛ ساختار ویژه نظم منطقه ای در حوزه شوروی سابق، اتخاذ رویکرد عملگرایانه و اقتصاد محور در سیاست خارجی ایران، نقش آفرینی محدودتر آمریکا در مقایسه با سایر مناطق پیرامون ایران می شود و عامل فرهنگی نیز مزید بر علت شده است که ایران بتواند بر توسعه روابط با اوراسیا سرمایه گذاری امیدبخش داشته باشد.
 
دکتر عزیزی راهکارهای تداوم توسعه روابط را نیز شامل راهکارهای فرهنگی با توجه به ابزار دیپلماسی عمومی، راهکار اقتصادی مبتنی بر توسعه همکاری های اقتصادی، راهکارهای نهادی یعنی نهادمند کردن تعاملات با منطقه و از طریق فعال شدن در چهارچوب ابتکارات منطقه ای دانست. 

 
کد مطلب: 2112
مولف : دکتر حمیدرضا عزیزی