گزارش تصویری

چشم انداز ایران شناسی در روسیه

سخنرانی دکتر لانا راوندی

9 اسفند 1394 ساعت 13:34

موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، روز شنبه 8 اسفندماه 94 میزبان ایران شناسی از روسیه بود.


ایراس: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، روز شنبه 8 اسفندماه 94 میزبان ایران شناسی از روسیه بود.

خانم دکتر «لانا راوندی فدایی» استاد ایرانشناسی دانشگاه سن پترزبورگ، از جمله ایران شناسان روس و برجسته ای است که روز شنبه 8 اسفندماه 94 در محل موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)، پیرامون «چشم انداز ایران شناسی در روسیه» به سخنرانی پرداخت.

در این بخش، گزارش تصویری این جلسه سخنرانی تقدیم حضور شده است.


کد مطلب: 960

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/960/1/چشم-انداز-ایران-شناسی-روسیه

ایراس
  http://www.iras.ir