گزارش تصویری

یازدهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا

مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۷
Share/Save/Bookmark
 
یازدهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا
 
ایراسویژگی های ذاتی روابط اقتصادی میان کشورها از یک سو و پیامدهای اقتصادی تحولات سیاسی و امنیتی در نظام بین الملل از سوی دیگر، همواره از مسائل جالب توجه و قابل تأمل در مطالعات اقتصادی و نیز در پژوهش های سیاسی بوده است. در همین چارچوب، تحولات سیاسی-اقتصادی عرصه وسیع اوراسیا، با توجه به تأثیرپذیری روسیه از تحریم های غرب، پویش های سیاسی-امنیتی منطقه ای و فضای پسابرجام در تعاملات سیاسی-اقتصادی ایران، یکی از زمینه های مطالعاتی و تحلیلی قابل توجه و پیچیده است. در این راستا، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) بر آن شد تا با برگزاری یازدهمین کرسی هم اندیشی با عنوان مرحله جدید روابط اقتصادی ایران و روسیه و با حضور تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، به بررسی و ارزیابی فرصت ها و چالش های مرحله نوین روابط اقتصادی ایران و روسیه بپردازد.

سخنرانان این کرسی هم اندیشی که روز شنبه 8/ 12/ 94 از ساعت 17 الی 19 برگزار شد دکتر فرهاد پرند (استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مطالعات اقتصادی اوراسیا) و دکتر بهرام امیراحمدیان (استاد دانشگاه و تحلیل گر ارشد مسائل اوراسیا) بودند.

در این بخش، گزارش تصویری این کرسی هم اندیشی تقدیم حضور شده است.
یازدهمین کرسی هم اندیشی 1
یازدهمین کرسی هم اندیشی 2
یازدهمین کرسی هم اندیشی 3
یازدهمین کرسی هم اندیشی 4
یازدهمین کرسی هم اندیشی 5
یازدهمین کرسی هم اندیشی 6
یازدهمین کرسی هم اندیشی 7
یازدهمین کرسی هم اندیشی 8
یازدهمین کرسی هم اندیشی 9
یازدهمین کرسی هم اندیشی 10
یازدهمین کرسی هم اندیشی 11
یازدهمین کرسی هم اندیشی 12
یازدهمین کرسی هم اندیشی 13
یازدهمین کرسی هم اندیشی 14
کد مطلب: 959