گزارش تصویری

دهمین کرسی هم اندیشی حوزه روسیه و اوراسیا

مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه

9 اسفند 1394 ساعت 11:57

دهمین کرسی هم اندیشی ایراس با عنوان «مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه» و با حضور تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، به منظور بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و روسیه در خاورمیانه و نیز روابط آن ها در سایه تحولات منطقه برگزار شد.


ایراس: تحولات اخیر سوریه و حضور نظامی روسیه در خاورمیانه، جایگاهی متفاوت از گذشته به این قدرت اوراسیایی در تحولات منطقه غرب آسیا و پویش سیاسی-امنیتی جهان عرب بخشیده است. این در حالی است که در دوره اخیر، به نظر می رسد ایران نیز در حال تجربه سطوح متفاوتی از مناسبات سیاسی و امنیتی با روسیه است. بنابراین، محیط امنیتی خاورمیانه عرصه ای برای آزمون مناسبات دوسویه ایران و روسیه از یک جهت، و هر یک از این کشورها با جهان عرب و سایر کشورهای خاورمیانه از جهتی دیگر است. در این راستا، موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) بر آن شد تا با برگزاری دهمین کرسی هم اندیشی با عنوان مناسبات روسیه و ایران در خاورمیانه و با حضور تنی چند از صاحب نظران و کارشناسان این حوزه، به بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و روسیه در خاورمیانه و نیز روابط آن ها در سایه تحولات منطقه بپردازد.

 سخنرانان این کرسی هم اندیشی که روز شنبه 24/ 11/ 94 از ساعت 17 الی 19 برگزار شد، دکتر الکسی آنتوشین (استاد دانشگاه فدرال اورال/ فدراسیون روسیه) و دکتر محمود شوری (پژوهشگر ارشد مطالعات روسیه) بودند.
 
در این بخش، گزارش تصویری این کرسی هم اندیشی تقدیم حضور شده است.


کد مطلب: 958

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/958/1/دهمین-کرسی-هم-اندیشی-حوزه-روسیه-اوراسیا

ایراس
  http://www.iras.ir