متروی مسکو، دیــــروز و امــــروز

19 دی 1394 ساعت 1:02

متروی مسکو که درسال 1931 و به دستور ژوزف استالین احداث شده است، به واسطه معماری داخلی منحصربه فرد و دکراسیون زیبای خود، به عنوان یکی از زیباترین بناهای مربوط به مترو در جهان شناخته می شود.


ایراس: متروی پایتخت روسیه هشتاد و پنج ساله است. متروی مسکو که درسال 1931 و به دستور ژوزف استالین احداث شده است، به واسطه معماری داخلی منحصربه فرد و دکراسیون زیبای خود، یکی از جذابیت های گردشگری این شهر به شمار آمده و به عنوان یکی از زیباترین بناهای مربوط به مترو در میان کشورهای جهان شناخته می شود.


کد مطلب: 918

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/918/1/متروی-مسکو-دی-روز-ام

ایراس
  http://www.iras.ir