تصاویر منتخب ماه دسامبر 2014

12 دی 1394 ساعت 11:43

تصاویر منتخب مربوط به روزهای پایانی سال 2014


ایراس: در این بخش، تصاویر منتخب مربوط به روزهای پایانی سال 2014، تقدیم حضور شده است. این تصاویر، شامل تعدادی از عکس های خبری منتخب و آلبوم تصاویر ماه دسامبر رادیو اسپوتنیک روسیه است.


کد مطلب: 907

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/907/1/تصاویر-منتخب-ماه-دسامبر-2014

ایراس
  http://www.iras.ir