تصاویر منتخب ماه دسامبر 2014

تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۳
Share/Save/Bookmark
 
تصاویر منتخب مربوط به روزهای پایانی سال 2014
تصاویر منتخب ماه دسامبر 2014
 
ایراس: در این بخش، تصاویر منتخب مربوط به روزهای پایانی سال 2014، تقدیم حضور شده است. این تصاویر، شامل تعدادی از عکس های خبری منتخب و آلبوم تصاویر ماه دسامبر رادیو اسپوتنیک روسیه است.
تصاویر منتخب دسامبر 1
تصاویر منتخب دسامبر 2
تصاویر منتخب دسامبر 3
تصاویر منتخب دسامبر 4
تصاویر منتخب دسامبر 5
تصاویر منتخب دسامبر 6
تصاویر منتخب دسامبر 7
تصاویر منتخب دسامبر 8
تصاویر منتخب دسامبر 9
تصاویر منتخب دسامبر 10
تصاویر منتخب دسامبر 11
تصاویر منتخب دسامبر 12
تصاویر منتخب دسامبر 13
تصاویر منتخب دسامبر 14
کد مطلب: 907