«روز پرچم» در تاجیکستان

8 آذر 1394 ساعت 0:14


ایراسجشن «روز پرچم» در شهر دوشنبه تاجیکستان با رژه منظم و باشکوه هزاران پرچم به دست تاجیک برگزار شد.

در سال 2009 و بر اساس فرمان حکومتی امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، روز 24 نوامبر (سوم آذر) به عنوان «روز ملی پرچم تاجیکستان» نامگذاری شد و از آن پس، هر سال با برگزاری جشن و برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از این روز تجلیل می شود. 


امسال (2015) نیز، جوانان تاجیک برای گرامیداشت «روز ملی پرچم تاجیکستان»، روز بیست و چهارم نوامبر (سوم آذر) در شهر دوشنبه راهپیمایی کردند.

عکس های ارسالی از جناب آقای
محمد هشیاری پور (اختصاصی برای ایراس)


کد مطلب: 871

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/871/1/روز-پرچم-تاجیکستان

ایراس
  http://www.iras.ir