سرنگونی جنگنده روسی سوخو 24 توسط ترکیه+ فیلم

3 آذر 1394 ساعت 14:35


ایراس: هواپیمای سوخو 24 روسیه توسط ترکیه سرنگون شد. صحنه هایی از سقوط این هواپیمای جنگنده در «ضمیمه» فوق، قابل دیدن و دانلود کردن است.


کد مطلب: 861

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/861/1/سرنگونی-جنگنده-روسی-سوخو-24-توسط-ترکیه-فیلم

ایراس
  http://www.iras.ir