«شلیک دوباره موشک های کروز روسی از دریای خزر به سوریه»

30 آبان 1394 ساعت 13:54


ایراس: طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، ناوگان این کشور در دریای خزر روز جمعه ( ۲۹ آبان/20 نوامبر) هجده موشک کروز را به سوی اهداف تعیین شده در سوریه شلیک کرده است. این موشک ها همچون بار نخست، از فضای ایران و عراق عبور کرده اند.


کد مطلب: 848

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/848/1/شلیک-دوباره-موشک-های-کروز-روسی-دریای-خزر-سوریه

ایراس
  http://www.iras.ir