«کرملین»های روسیه

29 آبان 1394 ساعت 12:44


ایراسکرملین مسکو (روسی: Московский Кремль) یک قلعه تاریخی شناخته شده است که به صورت مجتمع در قلب شهر مسکو ساخته شده و از جنوب به رودخانه مسکوا، از شرق به میدان سرخ و از غرب به باغ الکساندر مشرف می باشد. گویا بنای کرملین (که در زبان روسیه به معنای دژ یا کاخ است) در سال ۱۴۸۷ به پایان رسیده است. این کاخ را که به منظور اسکان رئیس جمهور روسیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، می توان مشهور ترین بنای روسیه دانست. با وجود این، «کرمیلین»های کوچک و بزرگ دیگری نیز در جای جای جغرافیای فدراسیون روسیه وجود دارد که کمتر شناخته شده و کمتر دیده شده اند. در گزارش تصویری پیش رو، می توانید برخی از این «کرملین»ها را ببینید.


کد مطلب: 844

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/844/1/کرملین-های-روسیه

ایراس
  http://www.iras.ir