آلماز (الماس) بیگ آتامبایف کیست؟

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۵
Share/Save/Bookmark
 
آلماز (الماس) بیگ آتامبایف کیست؟
 
ایراس: آلماز (الماس) بیگ آتامبایف، متولد 1956 است. وی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از انستیتوی مسکو بوده، از سال 1999 رهبری حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان را برعهده دارد. وی، علی رغم شکست در انتخابات پارلمانی سال 2000، پس از تحولات سیاسی در این کشور و در سال 2007 توانست نخست وزیری قرقیزستان را تجربه کند. البته، در سال های قبل از آن نیز، تصدی وزارت تجارت و جهانگردی قرقیزستان را در کارنامه خود دارد. وی که در بحبوحه تظاهرات و تحولات سیاسی این کشور، گاه در میان گروه های مخالف دولت نیز دیده شده است، در سال 2011 به ریاست جمهوری قرقیزستان رسید. دوره ریاست جمهوری وی تاکنون ادامه دارد. رفتار اجتماعی آتامبایف در میان مردم قرقیز، نمونه ای از جذابیت و خونگرمی بوده و  رفتار سیاسی وی نیز، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، روس گرایانه شناخته می شود.
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف -1
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 2
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 3
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 4
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 5
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 6
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 7
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 8
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 9
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 10
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 11
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 12
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 13
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 14
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 15
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 16
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 17
آلماز بیگ (الماس بیگ) آتامبایف - 18
کد مطلب: 839