زیباترین و بزرگترین مساجد اوراسیا

5 آبان 1394 ساعت 14:38

در بسیاری از کشورهای دنیا، مساجد برای مسلمانان و غیر مسلمانان به صورت جاذبه گردشگری درآمده و هرکسی را با هر دینی به خود جذب می کند. با هم برخی از زیباترین مساجد را می بینیم.


ایراس: مسجد، عبادتگاه مشترکی میان تمام مسلمانان دنیاست که بدون در نظر گرفتن فرقه خاص آنها، اعم از شیعه و سنی بودن، همگی در کنار هم جمع شده و به عبادت خداوند متعال می پردازند.

مساجد بزرگ دنیا، جدای از فضای روحانی و ملکوتی و امواج مثبتی که در بر دارند، از جهت معماری نیز بسیار مورد توجه می باشند. البته این امر، در گذشته نیز صادق بوده تا جایی که اکنون سبکی غنی در معماری به نام معماری اسلامی داریم. در بسیاری از کشورهای دنیا، مساجد برای مسلمانان و غیر مسلمانان به صورت جاذبه گردشگری درآمده و هرکسی را با هر دینی به خود جذب می کند.پایان متن/

 


کد مطلب: 816

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/816/1/زیباترین-بزرگترین-مساجد-اوراسیا

ایراس
  http://www.iras.ir