بارش برف سنگین در مسکو

گزارش تصویری ایراس

12 بهمن 1396 ساعت 21:42بارش برف سنگین در مسکو، پایتخت روسیه (31 ژانویه 2018)


کد مطلب: 3556

آدرس مطلب: http://www.iras.ir/fa/doc/gallery/3556/1/بارش-برف-سنگین-مسکو

ایراس
  http://www.iras.ir