نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو»

تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۰
Share/Save/Bookmark
 
موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) با همکاری موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، امروز عصر، سه شنبه سوم مردادماه 1396 نشستی را با موضوع «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» برگزار کرد. در این نشست تخصصی که شماری از اعضای شورای علمی ایراس و نیز موسسه ابرار معاصر تهران در آن حضور داشتند، کارشناسان و استاتید برجسته این حوزه پیرامون آخرین تحولات روابط ایران و تاجیکستان و نیز سناریوهای پیش روی این روابط به بحث و تبادل نظر پرداختند.
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو»
 
ایراس: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) با همکاری موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، امروز عصر، سه شنبه سوم مردادماه 1396 نشستی را با موضوع «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» برگزار کرد. در این نشست تخصصی که شماری از اعضای شورای علمی ایراس و نیز موسسه ابرار معاصر تهران در آن حضور داشتند، کارشناسان و اساتید برجسته این حوزه پیرامون آخرین تحولات روابط ایران و تاجیکستان و نیز سناریوهای پیش روی این روابط به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
دکتر سیدرسول موسوی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، علی اشرف مجتهد شبستری، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و حسن بهشتی پور، تحلیل گر ارشد مسائل اوراسیا سخنرانان اصلی این نشست تخصصی بودند و مدیریت نشست را نیز دکتر بهرام امیراحمدیان، استاد دانشگاه و تحلیل گر ارشد مطالعات اوراسیا بر عهده داشت.
 
به زودی، مشروح مباحث مطرح شده در این نشست از طریق سایت موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) به اطلاع علاقمندان خواهد رسید. در ادامه، منتخبی از تصاویر این جلسه تقدیم علاقمندان شده است.
 
 
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 1
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 2
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 3
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 4
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 5
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 6
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 7
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 8
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 9
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 10
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 11
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 12
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 13
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 14
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 15
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 16
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 17
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 18
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 19
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 20
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 21
نشست تخصصی «آسیب شناسی روابط ایران و تاجیکستان؛ چشم انداز پیش رو» 22
کد مطلب: 3263