دکتر بهرام امیراحمدیان

روابط تجاري ايران و روسيه از صفویه تا امروز

کتاب «روابط ایران و روسیه»، به کوشش دکتر مهدی سنایی و دکتر جهانگیر کرمی، 1387، صص: 159-113
تاریخ انتشار : جمعه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۹
Share/Save/Bookmark
 
 
ایراس - مقدمه: اواخر حكومت صفويه در برهه‌اي تاريخي كه شاه سلطان حسين آخرين پادشاه صفوي در اصفهان از سلطنت بركنار شد و قدرت امپراتوري عظيم صفوي رو به ‌افول گذارد، هم زمان در روسيه پطر كبير به سلطنت رسيد و امپراتوري روسيه قدرت ‌گرفت. در حقيقت ايران و روسيه دو روند كاملاً متضادي را طي مي كردند. در عين حال عثماني نيز باجنگهايي كه در نقاط مختلف اروپا و روسيه و ايران انجام داده بود، به سوي فروپاشي و از دست‌دادن قلمروهاي اشغالي پيش مي رفت. روسيه و سپس شوروي داراي ضعف ژئواستراتژيكي بوده و هميشه اين ضعف را با دست اندازي‌ به حوزه هاي ژئوپليتيكي همسايه جبران كرده است‌. اگر وصيت نامه پتر كبير حقيقي هم نباشد، حتي شايعه و انتشار آنهم مي تواند نشان دهنده آرزوي ملت روس باشد كه خواهان دسترسي به‌آبهاي آزاد هستند و ترسيم كاريكاتوري كه يك سرباز روس در حال شستن چكمه هاي خود دراقيانوس هند است‌، نشان از عمق ضعف ژئواستراتژيك آنان دارد كه هميشه در آرزوي دستيابي به‌آبهاي گرم بوده‌اند. ...

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1140
مولف : دکتر بهرام امیراحمدیان