دکتر محمد علي بصيري - مهدي مرادي

بازگشت پوتين به كرملين : آينده سياست خارجي روسيه در قبال كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 214-185
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۳۰
Share/Save/Bookmark
 
بازگشت پوتين به كرملين : آينده سياست خارجي روسيه در قبال كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز
 
ایراس - چکیده:
هدف از نگارش اين مقاله بررسی بازگشت پوتین و آینده سیاست خارجی وی در آسیای مرکزی و قفقاز است. پرسش اصلی این است که بازگشت پوتین به کرملین چه تأثیری بر سیاست خارجی روسیه در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی دارد؟ فرضیه مقاله مي‌گويد: «پوتین در تلاش است با جذب دول آسیای مرکزی و قفقاز در قالب یک اتحاد با محوریت روسیه عظمت گذشته روسیه را احیا کند». آسیای مرکزی و قفقاز حیاط خلوت روسیه پس از فروپاشی شوروی و جزو قلمرو انحصاری سیاست خارجی روسیه محسوب می‌شود. به گونه‌ای که این کشور مي‌كوشد جای پای خود را در منطقه مستحکم‌تر نماید. تشکیل سازمان شانگهای و ارائه طرح تشکیل اتحادیه اوراسیا نمونه‌ای از علاقه پوتین به بازگشت به دوران شوروی و تحت کنترل درآوردن کشورهای سابق است. قصد پوتین برای ادغام کشورهای منطقه در قالب اتحادیه اوراسیایی به رهبری روسیه می‌تواند باعث تشدید رقابت‌ها با آمریکا، اتحادیه اروپا و یا کشورهای قدرتمند در حال ظهور شود و در نهایت اعلام اولویت سیاست خارجی روسیه و تمرکز بر این منطقه نشان‌دهنده آن است که منطقه در سال‌های آینده صحنه درگیری و مباحثات خواهد بود.

کلیدواژگان: سیاست خارجی، کرملین، پوتین، آسیای مرکزی، قفقاز.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1073