فرهاد نوايي - مليحه شاه علي

حزب التحرير و آينده اسلام گرايي در آسياي مركزي از نگاه غرب

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 130-109
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۱۳
Share/Save/Bookmark
 
حزب التحرير و آينده اسلام گرايي در آسياي مركزي از نگاه غرب
 
ایراس- چکیده:
حزب‌التحرير اسلامي يك سازمان سياسي ـ مذهبي است كه هدف آن در وهله اول احياي روش زندگي مبتني بر اسلام و رساندن پيام اين دين به سراسر جهان و در وهله بعد جهاد با آمريكا، سرنگوني رژيم‏هاي وابسته و ايجاد يك حكومت مذهبي بر اساس شريعت و خلافت اسلامي است. اين حزب ضمن تبليغ افكار و ايده‌هاي ساده و در عين حال جذاب، مدل غربي سكولاريسم و انديشه‏هاي تساهلي و جديد را به واسطه تحميلي و اجباري بودن آنها و نيز اقتدارگرايي كشورهاي منطقه به چالش مي‏طلبد. به نظر مي‌رسد بين موفقيت حكومت‌هاي سكولار منطقه و تعميق دموكراسي با گسترش بنيادگرايي در آسياي مركزي رابطه‌اي معكوس وجود داشته و حكايت از يك بازي با حاصل جمع صفر دارد.

کلیدواژگان: حزب‌التحرير، بنيادگرايي، هويت مذهبي، دارالاسلام، دارالحرب، جهاد.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1070