دکتر فرهاد عطايي - دکتر حميدرضا عزيزي

ارزيابي اصلاحات اقتصادي تركمنستان در دوره برد ي محمداف براساس رهيافت ليبرال مدرن

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 108-79
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۱
Share/Save/Bookmark
 
ارزيابي اصلاحات اقتصادي تركمنستان در دوره برد ي محمداف براساس رهيافت ليبرال مدرن
 
ایراس - چکیده:
از ترکمنستان به‌عنوان کشوری با نظام اقتصادی و سیاسی بسته یاد می‌شود. در بعد اقتصادی، کنترل شدید دولت، بخش خصوصی بسیار ضعیف و اقتصادی تک‌محصولی و کاملاً برنامه‌ریزی شده مشخص آن است. در دوران زمامداری صفر مراد نیازاف، تمام این ویژگی‌ها به شکل کاملاً عریانی در اقتصاد ترکمنستان به چشم می‌خورد؛ اما از هنگام روی کار آمدن قربانقلی بردی‌محمداف درسال 2007، نشانه‌هایی از تغییر در این روندها نمايان شد. پرسش اين است که اعمال سیاست‌های جدید و تغییرات تا چه حد توانسته است، بنیانی برای گذار ترکمنستان از مرحله‌ای به مرحله دیگر و رسیدن به یک اصل و اساس جدید و پایدار فراهم کند؟ در جنبه اقتصادي ـ‌ که محور اصلی تمرکز این مقاله است ـ این مسئله به این شکل نمود پیدا می‌کند که اقدامات اصلاحی بردی‌محمداف تا چه حد در حرکت ترکمنستان به سوی توسعه اقتصادی موفق عمل کرده است؟ بر این اساس، این مقاله با اتخاذ رهیافت اقتصادی «لیبرال مدرن» به‌عنوان مبنای بحث، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا اصلاحات اقتصادی ترکمنستان در دوره بردی‌محمداف به توسعه اقتصادی در این کشور منجر شده است یا خیر؟ پاسخ اين است که هرچند بسیاری از اقدامات بردی‌محمداف در زمره مفهوم اصلاحات اقتصادی قابل طبقه‌بندی است، اما با توجه به حفظ جایگاه برتر دولت در اقتصاد، فقدان اصلاحات زیرساختی و مشکلات ساختاری و نهادی در ترکمنستان، نمی‌توان از توسعه اقتصادی در این کشور سخن به میان آورد.

کلیدواژگان: اصلاحات اقتصادی؛ توسعه اقتصادی؛ رهیافت لیبرال مدرن؛ قربانقلی بردی‌محمداف.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1069
مولف :