دکتر الهه كولايي - زهرا پازكي زاده - دکتر ماندانا تيشه يار

نگاهي به نوشته هايي درباره روسيه به زبان پارسي در ايران

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391، صص: 58-33
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۵
Share/Save/Bookmark
 
نگاهي به نوشته هايي درباره روسيه به زبان پارسي در ايران
 
ایراس - چکیده:
نوشتن درباره مردمان روس و برگردان نوشته‌های آنان به زبان پارسی، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در زبان و ادبیات پارسی داشته است. این روند که از سده‌های پیشین آغاز شده، با فراز و فرودهای بسیار و با پشت سر گذاردن روندهای گوناگون تا امروز ادامه یافته است. در این نوشتار تلاش شده است تا به بررسی و دسته‌بندی نوشته‌های ایرانیان درباره روس‌ها و نیز کتاب‌هایی که در این باره از زبان‌های گوناگون به پارسی برگردان شده‌اند، پرداخته شود. شناخت روند نگارش، پژوهش و برگردان در این زمینه از دوره قاجار تا سال 1390 خورشیدی دنبال شده است. در این راستا، نویسندگان در این نوشتار کتاب‌های در دسترس در این زمینه در کتابخانه ملی ایران را برای نمونه و بر پایه موضوع و تاریخ چاپ، دسته‌بندی کرده و در نمودارهای جداگانه به نمایش روند پژوهش درباره روسیه در ایران در یک و نیم سده گذشته پرداخته‌اند.

کلیدواژگان: پارسی، روسیه، ادبیات، کتابخانه‌ ملی، سفرنامه، چپ‌گرایی، ایران

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1067
مولف :