علي سعادت - يداله دهقان - مرتضي حسين پور

روابط استراتژيك اسرائيل - آذربايجان و پيامدهاي آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 92-77
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۴
Share/Save/Bookmark
 
روابط استراتژيك اسرائيل - آذربايجان و پيامدهاي آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران
 
ایراس - چکیده:
تولد اسرائيل در منطقه خاورميانه و حضور آن در مناطق خلاء قدرت در آسیای مرکزی و قفقاز وضعيت پيچيده‏اي را از لحاظ امنيت منطقه‌اي رقم زده است و تأسيس يک رژيم منطقه‏اي با ثبات را با دشواري‌ها و موانع حاد و اساسي مواجه ساخته است. اسرائيل يکي از تهديدهاي جدي عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران است. در اين تحقيق با بررسی حضور اسرائیل در مرزهای ایران به‌خصوص نفوذ آن در جمهوری آذربایجان به ديدگاه‌هاي مختلف در مورد علل و زمينه‏هاي اين تهديد اشاره شده است. همچنين تهديدهاي اسرائيل در دو سطح تهديدات مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي قرار گرفته است. که از لحاظ سياسي، اقتصادي، نظامي و تبليغي تهديدي مستقيم بر ضد امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‏شود. در حال حاضر همه تهدیدات یاد شده توأم با جنگ رواني و رسانه‌ای بر ضد ايران می‌باشد و مورد حمایت آمریکا نیز است. اسرائيل همچنين از طريق برقراری روابط استراتژيک با کشورهاي ديگر سعی دارد بر روابط ایران با آن کشورها تأثیر گذاشته و خود را از انزوای سیاسی موجود در منطقه برهاند. علیهذا سؤالات اساسی این تحقیق این‌گونه مطرح می‌شود که «عوامل مؤثر در افزایش روابط آذربایجان – اسرائیل کدامند؟» و «این روابط چه تأثیری برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟» در این تحقیق سعی شده است با رویکردی واقع‌گرایانه و نگرشی تحلیلی و توصیفی ریشه‌های همکاری‌ها و مناسبات دوکشور آذربایجان و اسرائیل مطالعه و پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران سنجیده شود.

کلیدواژگان: امنیت ملی، روابط اسرائیل و آذربایجان، خلاء ژئوپلتیکی، جنگ روانی، جاسوسی، صنعت امنیتی، فروپاشی شوروی

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1061