دكتر بهرام اميراحمديان - مهرداد پهلوان

قدرت نرم و ديپلماسي عمومي آمريكا در افغانستان بررسي اقدامات، موانع و نتايج

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 76-41
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۶
Share/Save/Bookmark
 
قدرت نرم و ديپلماسي عمومي آمريكا در افغانستان بررسي اقدامات، موانع و نتايج
 
ایراس - چکیده:
با آشکار شدن نتایج مطلوب و کم هزینه رویکردهای نرم افزارانه، دیپلماسی عمومی و قدرت نرم به موضوعی تبدیل شده که مجدانه توسط اغلب کشورها و واحدهای سیاسی دنبال می‌شود. از این‌رو پیگیری رویکردهای نرم در سیاست خارجی ایالات متحده جایگاه ویژه‌ای یافته است. علاوه بر اظهارات کارشناسان، سیاستمداران و مقامات رسمی آمریکا در اهمیت دیپلماسی عمومی، میزان ادبیات تولید شده در این حوزه بیانگر عزم جدی واشنگتن در تحقق اهداف خود از مجرای دیپلماسی عمومی است. پس از تجربه رویکردهای سخت‌افزارانه و ناکارآمدی استفاده از ابزارهای نظامی، سیاست آمریکا در افغانستان به‌عنوان بخش مهمی از مجموعه سیاست خارجی آمریکا، به‌دنبال استفاده بیشتر از روش‌های نرم در افغانستان است تا ضمن کاهش هزینه و نارضایتی‌ها دستاوردهای بیشتری را نصیب خود سازد. این مقاله تلاش می‌کند ضمن واکاوی دیپلماسی عمومی آمریکا در افغانستان، موانع موجود در این امر را برجسته نموده و به برخی از نتایج کسب شده دیپلماسی عمومی آمریکا در افغانستان بپردازد. به نظر می‌رسد همکاری با عناصر مذهبی، مردم افغانستان، آموزش، استفاده از رسانه‌ها و فعالیت‌های زیربنایی که توسط آژانس توسعه بین المللی آمریکا انجام می شود، شاخصه‌های اصلی دیپلماسی عمومی آمریکا در افغانستان را تشکیل دهد. همچنین محیط سخت ژئوپلتیکی که دسترسی به تمامی نقاط افغانستان را دشوار ساخته است در کنار نیروهای افراط و جامعه سنتی موانع اصلی در برابر دیپلماسی عمومی آمریکا در افغانستان می‌باشند. اظهارات و نظرسنجی‌های انجام شده بیانگر آن است که دیپلماسی عمومی آمریکا در افغانستان ضمن ایجاد تغییراتی در چارچوب‌های فرهنگی این کشور نتوانسته نتایج مطلوبی در این کشور کسب نماید.

کلیدواژگان: دیپلماسی عمومی آمریکا، افغانستان، سیاست خارجی آمریکا

دریافت متن کامل/ دانلود PDF

WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1060
مولف :