هادي زرگري - حبيب رضازاده

نقش حضور آمريكا در قفقاز بر روابط ايران و آذربايجان

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 40-23
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۸
Share/Save/Bookmark
 
نقش حضور آمريكا در قفقاز بر روابط ايران و آذربايجان
 
ایراس - چکیده:
بعد از فروپاشي شوروي، آمريكا كه خود را در عرصه جهان يكه‌تاز مي‌ديد خواهان ايفاي نقشي فعال و مؤثر در كشورهاي استقلال يافته از شوروي بود و نیز تمايل اين كشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان به غرب و بالاخص به آمريكا اين نفوذ را تسهيل مي‌نمود. در انديشه نخبگان سياست خارجي آمريكا اين فكر پيدا شده بود كه با تجزيه اتحاد شوروي و خروج جهان از نظام دو قطبي، اين كشور قادر است براي اولين بار حضور سياسي خود را در كشورهاي تازه استقلال‌يافته تا مرزهاي چين حاكم نموده و با اين حضور سياسي در ساير ابعاد نيز به موفقيت‌هايي نائل گردد. در بین کشورهای منطقه قفقاز، حضور آمریکا در جمهوری آذربایجان بر روابط ایران با این جمهوری تأثیرات منفی داشته است از جمله در مباحث انتقال انرژی، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، مباحث امنیتی و... ازاین‌رو مقاله دلیل این حضور و ایجاد موانع در موفقیت ایران در دستیابی به اهداف خود در منطقه قفقاز را بر اساس تضاد ایران با آمریکا و مبنای رویکرد نظری نئورئالیسم قابل فهم می‌داند. 

کلیدواژگان: نئورئالیسم، ایران، جمهوری آذربایجان، قفقاز، ایالات متحده آمریکا

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1059