دكتر حسين احمدي - مسعود رضايي

دوگانگي سياست روسيه در قضيه استقلال اوستياي جنوبي و كوزوو

دو فصلنامه ایراس، سال ششم، شماره هفتم، بهار و تابستان 1391، صص: 22-1
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۸
Share/Save/Bookmark
 
دوگانگي سياست روسيه در قضيه استقلال اوستياي جنوبي و كوزوو
 
ایراس - چکیده:
مقاله حاضر در پاسخ به اين سؤال كه چه كنش­ها و پويش­هاي بين ­المللي در حوزه پيراموني روسيه، دگرگوني رويكردهاي سياسي و امنيتي اين كشور را در حیاط خلوت خود دامن زده است، در تشريح و تبيين دلايل و ريشه­ هاي يكسان قلمداد كردن تحولات اوستياي جنوبي و كوزوو از جانب روسيه، بر اين نكته تأكيد مي­ نمايد كه استقلال كوزوو از صربستان به انگيزه احياي نفوذ روسيه در مناطق سنتي اين كشور دامن زده است. مخالفت روسيه با استقلال كوزوو را مي­توان مخالفت با محصور شدن آن درمرزهاي جغرافيايي خود و به بازي نگرفتن اين كشور در مديريت امور بين­ الملل دانست. روسيه جذب كشورهاي حاضر در حوزه نفوذ سنتي خود از سوي آمريكا و كشورهاي اروپايي در نهادهاي غربي چون ناتو و اتحاديه اروپا را به‌نحوي مانع‌تراشي در مسير تحقق آرمان قدرت بزرگ خود و پيگيري سياست «دربرگيري» اين كشور از سوي غرب در قالبي جديد مي­داند. از همين رو نيز مسكو براي توجيه حمله خود به گرجستان در ماه اوت 2008 تلاش كرده است تا مداخله نظامي ناتو براي متوقف ساختن پاكسازي نژادي آلباني­هاي كوزوو را مشابه اقدامات خود در خاك گرجستان توجیه نمايد. از اين‌رو در اين مقاله به گونه ­اي توصيفي و تحليلي ابعاد و جوانب اين ديدگاه نزد روسيه در قضيه فوق مورد واکاوي، نقد و بررسي قرار مي­گيرد.
 
کلیدواژگان: روسيه، اوستياي جنوبي، كوزوو، جدايي­ طلبي، حقوق بين­ الملل

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1058
مولف :