مجتبي كرمي

جلوه هايي از تمدن و فرهنگ آسياي مركزي

دو فصلنامه ایراس، سال پنجم، شماره ششم، بهار و تابستان 1389، صص: 230-217
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۹
Share/Save/Bookmark
 
جلوه هايي از تمدن و فرهنگ آسياي مركزي
 
ایراس - چکیده:
آسياي مركزي سرزميني با تمدن کهن و فرهنگی غني است. در جاي جاي اين سرزمين و در هر شهر و روستاي آن مي توان آثار اين فرهنگ را مشاهده كرد. ارمغان سپاه اسلام به فرماندهي قسام ابن عباس پسرعموي پيامبر برای مردم اين  سرزمين، دين مبين اسلام بود كه آثار مثبتي در روابط قبايل ساكن در اين منطقه به جای گذاشت. پس از آن ساكنين آسياي مركزي خود به اشاعه اين دين الهي پرداختند و براي اين منظور به تربيت افرادي همت گماشتند كه آنها اساس دين را به نسلهاي بعد بياموزند. آنها همچنين براي فراهم كردن لوازم كار اين افراد با همفكري و همكاري هنرمندان ساير بلاد اسلامي، هنر خود را به كار گرفتند و براي آنها مدرسه و مسجد ساختند. و پس از مرگ هر كي از این افراد، بر مزارشان مقبره اي بنا كردند و بر آن كتيبه اي نوشتند و بدين شكل از آنان تجليل به عمل آوردند.

دریافت متن کامل/ دانلود PDF
 
WWW.IRAS.IR
کد مطلب: 1055