نقش کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان  در تضعیف و ناکامی ارمنستان در جنگ قره‌باغ ​

نقش کمپین مقابله با فساد اقتصادی و سیاسیِ دولت نیکول پاشینیان در تضعیف و ناکامی ارمنستان در جنگ قره‌باغ ​

ولی کوزه ­گر کالجی، پژوهشگر ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضوی شورای علمی موسسه ایراس ایراس: نیکول پاشینیان نخستین «غیر قره باغی» بود که در ارمنستان پس از استقلال در نتیجه جنبشی مردمی و اعتراضی «نه به سِرژ» (به ارمنی مِرژیر سِرژ) در در راس قدرت اجرایی این کشور  در ساختار سیاسی جدید پارلمانی قرار گرفت. از آنجا که نارضایتی گسترده جامعه ارمنستان از فساد، ناکارآمدی، شبکه الیگارشی و رانت در کانون اصلی مطالبات جنبشی مردمی و اعتراضی ...

یک پیروزی تاکتیکی و شش چالش استراتژیک